Ymweld

Trwy gydol y pandemig Coronafeirws mae’r ddiogelwch ein cwsmeriaid wedi parhau i fod yn brif flaenoriaeth inni. I’r rhai ohonoch sydd wedi ymweld a Oriel Myrddin ers ail agorodd ni ym Mis Awst, byddwch wedi gweld yr holl weithdrefnau diogelwch newydd yr ydym wedi’u rhoi ar waith i sicrhau eich ymweliad gyda ni yn ddiogel â phosibl.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfnod atal (‘firebreak’) mewn ymateb i’r achosion o COVID-19 yng Nghymru, bydd Oriel Myrddin yn cau o 3pm ddydd Gwener 23 Hydref. Byddwn ni yn ail agor dydd Mawrth 10 Tachwedd gyda ein harddangosfa Gaeaf. Rydym yn edrych ymlaen i weld chi.  

 

Cyngor ar gyfer ymweld ag Oriel Myrddin

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu chi nol i’r Oriel. Os ydych yn teimlo’n anhwylus, mae’n pwysig i aros adref i wella.

Gwiriwch ein oriau agor cyn eich ymweliad os gwelwch yn dda.

Oriau agorod newydd: Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn: 11 – 3

I cadw ein staff a cwsmeriad yn ddiogel, mae’r toiledau ar gau ar hyn o bryd. Mae toiledau cyhoeddus i gael yn y maes parcio, dau funud o’r oriel.

Mae yn nawr gofyniad cyfraith am yr Oriel i casglu manylion o pawb sy yn dod mewn i’r oriel fel rhan o’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru. Yn anffodus, ni allwn adael unrhiw un i fewn i’r Oriel heb cymryd y manylion hyn.

Arhoswch wrth fynedfa’r oriel cyn mynd I mewn. Rydym wedi leihau rhifau ymwelwyr yn y’r oriel a siop i sicrhau pellter cymdeithiasol. Bydd ein staff yn croesawu chi i fewn pan fydd yn ddiogel.

Defnyddiwch y glanweithdra llaw os gwelwch yn dda.

Caniateir tri ymwelydd yn yr oriel ar un adeg neu ddwy tŷ.

Un person neu un tŷ yn y siop ar y tro.

Taliad cerdyn os gwelwch yn dda, gyda taliad cyffwrdd lle posib.

Diolch am eich amynedd yn yr amser yma o newid.

Car

Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio ‘Talu ac Arddangos’ San Pedr, sydd ond ychydig funudau ar droed o’r oriel ym mhen uchaf Heol y Brenin. Llefydd parcio hwylus ar gael.

Mae modd parcio am ddim yn lleoedd parcio arhosiad byr rhwng 15:30 a 18:00 ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Mae modd trosglwyddo tocynnau parcio Cyngor Sir Caerfyrddin rhwng y prif feysydd parcio yn y dref (ar sail tebyg am debyg) felly gallwch barcio yng ngwahanol meysydd parcio’r cyngor o amgylch y dref gan ddefnyddio’r un tocyn.

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol yr Orsaf.

Mae’r brif orsaf fysiau ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol Las, Caerfyrddin. Mae rhai bysiau’n aros yn ymyl yr oriel yn Heol Spilman – ewch i wefan Traveline Cymru i gael golwg ar yr amserlenni.

Rydym wrthi’n rhoi sylw i’r mater hwn a bydd yr ailddatblygu sydd ar ddod gennym yn caniatáu i bawb gael mynediad yn y dyfodol.

Hygyrchedd

Rydym yn ymddiheuro nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i bobl sydd â symudedd cyfyngedig. Rydym yn mynd i’r afael â’r mater hwn ar hyn o bryd a bydd ein gwaith ailddatblygu yn y dyfodol yn galluogi pawb i gael mynediad.

 

Newid Arddangosfeydd

Sylwch fod yr oriel a’r siop ar gau yn ystod cyfnodau o newid arddangosfeydd.  Ewch i’r dudalen Arddangosfeydd i weld dyddiadau a ffoniwch yr oriel: 01267 222775 er mwyn sicrhau bod y lle ar agor.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf