Ymweld

 

 

Oriel ar Gau

Bydd yr Oriel ar gau Dydd Mercher 22 o Ionawr rhwng 10-12 am hyfforddiant staff.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra ag achoswyd.

 

Car

Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio ‘Talu ac Arddangos’ San Pedr, sydd ond ychydig funudau ar droed o’r oriel ym mhen uchaf Heol y Brenin. Llefydd parcio hwylus ar gael.

Mae modd parcio am ddim yn lleoedd parcio arhosiad byr rhwng 15:30 a 18:00 ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Mae modd trosglwyddo tocynnau parcio Cyngor Sir Caerfyrddin rhwng y prif feysydd parcio yn y dref (ar sail tebyg am debyg) felly gallwch barcio yng ngwahanol meysydd parcio’r cyngor o amgylch y dref gan ddefnyddio’r un tocyn.

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol yr Orsaf.

Mae’r brif orsaf fysiau ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol Las, Caerfyrddin. Mae rhai bysiau’n aros yn ymyl yr oriel yn Heol Spilman – ewch i wefan Traveline Cymru i gael golwg ar yr amserlenni.

Rydym wrthi’n rhoi sylw i’r mater hwn a bydd yr ailddatblygu sydd ar ddod gennym yn caniatáu i bawb gael mynediad yn y dyfodol.

 

Hygyrchedd

Rydym yn ymddiheuro nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i bobl sydd â symudedd cyfyngedig. Rydym yn mynd i’r afael â’r mater hwn ar hyn o bryd a bydd ein gwaith ailddatblygu yn y dyfodol yn galluogi pawb i gael mynediad.

 

Newid Arddangosfeydd

Sylwch fod yr oriel a’r siop ar gau yn ystod cyfnodau o newid arddangosfeydd.  Ewch i’r dudalen Arddangosfeydd i weld dyddiadau a ffoniwch yr oriel: 01267 222775 er mwyn sicrhau bod y lle ar agor.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf