Ymweld

Covid-19 – Temporary closure of the gallery.

Mae pob un o’n harddangosfeydd wedi cael eu gohirio hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r oriel cyn gynted ag y mae’n ddiogel i wneud hynny.

The safety of our staff and users is of paramount importance in making this decision. We will issue a further statements and advice for users as soon as possible and where possible customers will also be contacted directly. This closure decision will be reviewed constantly, and for further details in the interim,  please visit the Oriel Myrddin Gallery website and check for updates on the Facebook and Twitter pages.

 

Furthermore, we understand that many of our customers are concerned following the latest government guidance and have been in touch to ask about the status of bookings and payments. We will not be charging customers during periods of closure and will be looking at options to freeze, defer, or reimburse payments where applicable.

 

As you will appreciate, we are receiving a lot of messages both online and telephone. We are unable to respond to all individual messages right now, but rest assured that we will be in contact with all customers as soon as possible, so please bear with us.  These are unprecedented times, and we will of course do all we can to help our customers during these challenging times.

 

Car

Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio ‘Talu ac Arddangos’ San Pedr, sydd ond ychydig funudau ar droed o’r oriel ym mhen uchaf Heol y Brenin. Llefydd parcio hwylus ar gael.

Mae modd parcio am ddim yn lleoedd parcio arhosiad byr rhwng 15:30 a 18:00 ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Mae modd trosglwyddo tocynnau parcio Cyngor Sir Caerfyrddin rhwng y prif feysydd parcio yn y dref (ar sail tebyg am debyg) felly gallwch barcio yng ngwahanol meysydd parcio’r cyngor o amgylch y dref gan ddefnyddio’r un tocyn.

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol yr Orsaf.

Mae’r brif orsaf fysiau ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol Las, Caerfyrddin. Mae rhai bysiau’n aros yn ymyl yr oriel yn Heol Spilman – ewch i wefan Traveline Cymru i gael golwg ar yr amserlenni.

Rydym wrthi’n rhoi sylw i’r mater hwn a bydd yr ailddatblygu sydd ar ddod gennym yn caniatáu i bawb gael mynediad yn y dyfodol.

Hygyrchedd

Rydym yn ymddiheuro nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i bobl sydd â symudedd cyfyngedig. Rydym yn mynd i’r afael â’r mater hwn ar hyn o bryd a bydd ein gwaith ailddatblygu yn y dyfodol yn galluogi pawb i gael mynediad.

 

Newid Arddangosfeydd

Sylwch fod yr oriel a’r siop ar gau yn ystod cyfnodau o newid arddangosfeydd.  Ewch i’r dudalen Arddangosfeydd i weld dyddiadau a ffoniwch yr oriel: 01267 222775 er mwyn sicrhau bod y lle ar agor.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf