Ymweld

Car

Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio ‘Talu ac Arddangos’ San Pedr, sydd ond ychydig funudau ar droed o’r oriel ym mhen uchaf Heol y Brenin. Llefydd parcio hwylus ar gael.

Mae modd parcio am ddim yn lleoedd parcio arhosiad byr rhwng 15:30 a 18:00 ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Mae modd trosglwyddo tocynnau parcio Cyngor Sir Caerfyrddin rhwng y prif feysydd parcio yn y dref (ar sail tebyg am debyg) felly gallwch barcio yng ngwahanol meysydd parcio’r cyngor o amgylch y dref gan ddefnyddio’r un tocyn.

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol yr Orsaf.

Mae’r brif orsaf fysiau ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol Las, Caerfyrddin. Mae rhai bysiau’n aros yn ymyl yr oriel yn Heol Spilman – ewch i wefan Traveline Cymru i gael golwg ar yr amserlenni.

Rydym wrthi’n rhoi sylw i’r mater hwn a bydd yr ailddatblygu sydd ar ddod gennym yn caniatáu i bawb gael mynediad yn y dyfodol.

 

Hygyrchedd

Rydym yn ymddiheuro nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i bobl sydd â symudedd cyfyngedig. Rydym yn mynd i’r afael â’r mater hwn ar hyn o bryd a bydd ein gwaith ailddatblygu yn y dyfodol yn galluogi pawb i gael mynediad.


 

Agoriad Nadolig 2018:

Noswyl Nadolig                                                           10 – 5

Dydd Nadolig                                                              Ar gau

Gwyl San Steffan                                                       Ar gau

Dydd Iau 27 Rhagfyr                                                 10 – 5

Dydd Gwener 28 Rhagfyr                                         10 – 5

Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr                                         10 – 5

Saturday 29 December                                             10 – 5

Dydd Sul 30 Rhagfyr                                                 Ar gau

Nos Galan                                                                   10 – 4

Dydd Galan                                                                 Ar gau

 

Ar gau – newid arddangosfa :

Dydd Mercher 2 Ionawr – Dydd Sadwrn 12 Ionawr 2018

 

Arddangosfa nesaf:

The Building Project

12 Ionawr – 23 Mawrth 2019

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf