Yn rhan nesaf ein dosbarth celf ar-lein yr wythnos hon, bydd Emily yn ein dysgu sut i wneud automata gloÿnnod byw gan ddefnyddio’r pegiau sydd yn eich tŷ.

Beth am roi cynnig arni a rhannu eich creadigaethau ar Facebook!

Byddwch yn ddiogel, arhoswch gartref a mwynhewch.

Mwynhewch y gyfres hon o daflenni lliwio ar thema pryfed ac ieir bach yr haf y gallwch eu denu i’ch gardd dros y gwanwyn a’r haf. Gallwch eu hargraffu a’u lliwio, a rhannwch y canlyniadau gyda ni!

Woodlouse colouring sheet bee earwig Butterfly

Dyma fideo gan Emily, ein Cydgysylltydd Celf Gymunedol, sy’n rhoi cyfarwyddiadau ar sut i wneud gwesty trychfilod ar gyfer yr ardd.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf