Deg Llyfr ar gyfer y Nadolig. Rydym wedi dewis rhai llyfrau arbennig ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr 2018 – dyma ddeg o’r goreuon ar gyfer yr ŵyl.

 

 

1. The Wild Dyer: A guide to natural dyes & the art of patchwork & stitch

Abigail Booth

Drwy eich addysgu ynghylch sylfeini lliwio naturiol a’ch arwain drwy’r technegau pwytho syml, bydd y llyfr hwn yn caniatáu ichi fynd yn ôl ac ymlaen i brosiectau a dysgu sut i chwilota am eich planhigion lliwio eich hun a’u tyfu. Yn ‘The Wild Dyer’, mae Abigail Booth yn chwalu ‘hud’ lliwio naturiol ac yn dangos sut i ddefnyddio’r canlyniadau i gael effeithiau trawiadol mewn 15 o brosiectau clytwaith a phwytho cain. Gan ganolbwyntio ar sut i dyfu neu gasglu eich deunyddiau lliwio eich hun – o grwyn winwns ac afocado i gamomil a chyfardwf, danadl a mes – yn ogystal â sgwrio, defnyddio mordant (sefydlyn) a gosod cerwyn liwio, mae Abigail yn esbonio sut i greu lliwiau effeithiol. Ac unwaith y byddwch wedi’u creu, gallwch gynhyrchu tecstilau cyfoes prydferth y gallwch eu defnyddio i greu prosiectau sy’n datblygu eich sgiliau.

 

2. Something of his Art: walking to Lübeck with J. S. Bach

Horatio Clare

‘Something of his Art’ yw ailgread Horatio Clare o’r daith gerdded hir yr aeth J. S. Bach arni yng nghanol gaeaf 1705 – ei daith gerdded hir i Lübeck ar draws gogledd yr Almaen – ac mae’n dangos y golau, y dirwedd a’r bywyd gwyllt y byddai’r cyfansoddwr ifanc, ac anadnabyddus bryd hynny, wedi’u gweld.

 

3. Strudel, Noodles and Dumplings: The New Taste of German Cooking

Anja Dunk

Mae ‘Strudel, Noodles and Dumplings’ yn ddathliad o goginio cartref modern yr Almaen ac mae’n adfywio’r bwyd cenedlaethol nad yw’n cael ei weini ddigon, ac yn profi bod mwy i fwyd yr Almaen na Bratwurst a gateau’r Fforest Ddu.

Mae bwyd Almaenaidd Anja Dunk ychydig yn sbeislyd, mae ganddo flas mwg ac mae’n sawrus iawn. O ryseitiau fel wafflau llaeth enwyn â gwenith cyflawn i borc rhost gyda charwe a bresych coch, colslo cwins ac afalau, mae ei ffordd o goginio yn gyffrous, yn onest ac yn gyflym, ac mae cysylltiad agos rhwng ei bwyd a’r tymhorau a’r tywydd.

Mae llyfr coginio Anja, sy’n cynnwys lluniau hyfryd a dros 200 o ryseitiau ar gyfer prydau pob dydd i’r teulu, yn ogystal â byrbrydau ac achlysuron arbennig, yn ganllaw hanfodol i fwyd yr Almaen ac yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer prydau blasus a chysurlon drwy gydol y flwyddyn.

 

4. Snow

Marcus Sedgewick

Rhennir astudiaeth arbennig Marcus Sedgwick o eira a’n diddordeb ni ynddo i chwe phennod, tebyg i chwe ochr pluen eira ac mae’n cynnwys ffotograffau Wilson Bentley a dynnodd ffotograffau o blu eira am y tro cyntaf yn 1890au.

 

5. Willow: Traditional Craft for Modern Living

Jenny Crisp

Bydd Jenny Crisp, gwneuthurwr basgedi a thyfwr helyg o fri, yn eich addysgu ynghylch rhai o’r prif dechnegau gwehyddu, er mwyn gwneud 20 prosiect helyg syml heb fod angen offer cymhleth. Mae dull Jenny yn flaengar ac mae’n mynd y tu hwnt i’r hen batrymau a’r ffiniau, er mwyn caniatáu i’r darllenydd greu gwaith sy’n ffres ac at ddefnydd cyfoes.

.

6. Black Apples of Gower

Ian Sinclair

Mae Iain Sinclair yn dychwelyd i dirwedd ei ieuenctid, sef Penrhyn Gŵyr yn ne Cymru, gan ddechrau taith newydd i’w orffennol, sydd wedi’i hysbrydoli gan farddoniaeth Vernon Watkins a Dylan Thomas a gwaith celf Ceri Richards, sef y darluniau yn y llyfr hwn.

 

7. Melinau Gwlân

Branwen Davies

Hanes melinau gwlân Cymru sy’n gweithio heddiw, ynghyd â lluniau. Er bod gan bob melin ei hanes ei hun, yr hyn sy’n gyffredin rhyngddynt yw crefft, angerdd a dycnwch y bobl hynny sy’n dal ati i gadw’r diwydiant yn fyw. Yn y gyfrol liwgar hon daw geiriau Branwen Davies a ffotograffiaeth Iestyn Hughes ynghyd i adrodd hanes hynod y melinau gwlân eiconig hyn.

 

8. A Love Letter from a Stray Moon

Jay Griffiths

Mae Frida Kahlo wedi trawsnewid y poen emosiynol a chorfforol yn ei bywyd yn waith celf. Mae ei phaentiadau yn gwneud profiadau anweladwy a mewnol llawer o fenywod yn weladwy. Maent yn cyfleu colled, unigrwydd, ei brwydr i gael plant, ei chariadon a damwain bws a chwalodd ei chorff a’i hysbryd. Ond maent hefyd yn llawn o angerdd a chynhesrwydd, ac mae pob canfas yn ddathliad herfeiddiol.

 

9. Cymru mewn 100 Gwrthrych

Andrew Green

Mae ‘Cymru mewn 100 Gwrthrych’ yn dod â hanes yn fyw, gan ddwyn i gof adegau allweddol yng ngorffennol Cymru drwy arteffactau ffisegol. Mae’r gwrthrychau, a ddewiswyd gan yr awdur, Andrew Green, gyda chymorth gan lyfrgellwyr, curaduron amgueddfeydd ac orielau, ac arbenigwyr eraill, yn amrywio o’r hynafol i’r diweddar iawn, gan gynnwys eitemau fel cleddyf haearn sy’n dyddio o’r ganrif 1af OC dan reolaeth y Rhufeiniaid, y copi cynharaf y gwyddys amdano o “Hen Wlad Fy Nhadau”, a Raspberry Pi, y cyfrifiadur codio chwyldroadol i blant a gynhyrchwyd gyntaf yng Nghymru. Fe’u dangosir drwy ffotograffiaeth drawiadol Rolant Dafis, ac mae traethodau cryno Green, sy’n llawn ffeithiau, yn eu rhoi yn eu cyd-destun.

 

10. Merchant & Mills Workbook: A Collection of Versatile Sewing Patterns for an Elegant All Season Wardrobe

Gwnewch chwe dilledyn clasurol a chreu gwisg ffasiynol â sawl haen. Darperir patrymau maint llawn ar gyfer fest daclus â chefn bocsiwr, ffrog drwsiadus â llewys llaes wedi’i thorri ar ogwydd, sgert grychog hir syml â llinyn tynnu o amgylch y canol, top lapio â llewys ystlum, siaced orfaint ag ysgwyddau cwymp a throwsus clasurol â choesau llydan. Drwy ddewis brethyn tymhorol, gallwch fwynhau hyblygrwydd y prosiectau hyn o ddechrau’r gwanwyn tan ddiwedd y gaeaf.

Gweithdy teuluol

Dydd Mawrth 18 Ebrill 11am – 3pm  

Dathlwch y gwanwyn drwy greu brigyn o flodau coeden geirios neu dŷ adar i fynd adref. Ychwanegwch at ein cangen goeden geirios sydd i’w harddangos yn ffenestr y stiwdio.

Yn agored i bawb, galwch heibio. Awgrymir rhoi cyfraniad o £2 y person

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf