Clwb Artistiaid Ifanc

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Gan ddefnyddio arddangosfa’r oriel sef Y Prosiect Adeiladu fel man cychwyn y tymor hwn byddwn ni’n canolbwyntio ar blastr a’r holl bethau gwych y gellir eu gwneud â phlastr!  Boed yn gastio a dipio i lapio a chrafu patrwm, byddwn ni’n edrych ar y defnydd amlbwrpas hwn mewn ffyrdd dyfeisgar ac ysbrydoledig.

Bob pythefnos rhwng 11am ac 1pm
Lan stâr yn stiwdio’r Oriel oni bai y nodir fel arall.

Dyddiadau’r Tymor:
Ionawr 19

Chwefror 2, 16

Mawrth 2, 16, 30

£40 y tymor – mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.

Digwyddiad Arbennig Dydd Sul!

Dilyn ôl ei thraed

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda’r artist, Angela Maddock a’i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy’n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol ‘In Conversation’ i agor ein harddangosfa newydd:

Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk

31 Mawrth – 11 Mai 2019

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad ‘In Conversation’ hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig – ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a’r hyn a allai ei olygu i ‘ddilyn ôl ei thraed’.

 

Digwyddiad am ddim, does dim angen archebu, mae croeso i bawb (mamau a merched yn ddewisol!)

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf