Gwneuthurwr Dan Sylw: Annabet Wyndham

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Gorffennaf – Hydref 2019 yw’r gemydd Annabet Wyndham.

Gemydd a gof arian yw Annabet sy’n creu darnau bychain ymarferol. Mae hi’n defnyddio arian ac enamel gwydrog yn bennaf, ond mae hi hefyd yn defnyddio pren haenog aeroply a gaiff ei siapio a’i beintio. Mae ei gwaith yn cynnwys siapiau syml a thechnegau adeiladu megis tyllu a gwaith gofannu oer.

Ysbrydolir ei gwaith diweddaraf gan beintiadau bywyd llonydd, yn enwedig rhai gan yr arlunydd modernaidd William Scott.

Cafodd Annabet ei magu yn swydd Hertford ac astudiodd ym Mhrifysgol Brighton; mae hi bellach yn byw ac yn gweithio yn y ddinas.

Bydd y gwaith ar werth.  Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gwneuthurwyr Dan Sylw: Rural Kind

Ein Gwneuthurwyr Dan Sylw yn Mai – Gorffennaf 2019 yw’r cwmni o Sir Gar, Rural Kind

Dylunwyr a gwneuthurwyr nwyddau cario syml, defnyddiol a garw yw Rural Kind.

“Rydym yn creu nwyddau sy’n gallu cael eu defnyddio bob dydd a fydd yn para am amser hir iawn. Nwyddau a wnaed yn dda gan ddefnyddio technegau sydd wedi’u profi dros amser o ddeunyddiau sydd wedi’u cyrchu’n ofalus, o Brydain yn bennaf. Rydym yn dylunio ac yn gwneud â llaw ac mewn sypiau bach a hynny o weithdy bach yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Wrth wraidd ein dyluniadau y mae ein hoffter o linellau glân syml, manylder ac yn fwy na dim, defnyddioldeb.”

Bydd y gwaith ar werth.  Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gwneuthurwr Dan Sylw: Rose Teleri

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Ebrill a Mai 2019 yw’r Rose Teleri.

Gemydd ac arlunydd yw Rose Teleri sy’n byw yn Sir Benfro. Mae Rose yn defnyddio arian i ymchwilio i’r ffurfiau a’r gweadau y deuir o hyd iddynt yn y dirwedd arfordirol mae hi’n byw ynddi. Mae hi’n gweithio gydag arian sydd wedi’i ailgylchu ac yn osgoi cemegau cymaint â phosibl. Defnyddia Rose y broses wresogi i greu patinas diddorol gan weithio gyda’r canlyniadau nad oes modd eu rhagweld. Mae’n trin yr arian fel mae paentiwr yn trin cynfas, ac mae pob marc gan y morthwyl neu grafiad gan y ffeil yn creu haenau i’r darn nad ydynt i’w cuddio na’u sgleinio fel bod neb yn eu gweld. Crea’r dull hwn hanes sy’n driw i’r deunydd ac yn driw i’w gweledigaeth.

 

Bydd y gwaith ar werth.  Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

 

Gwneuthurwr Dan Sylw: Ingrid Murphy

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Chwefror a Mawrth 2019 yw’r Ingrid Murphy.

Mae Ingrid Murphy yn chwarae gyda chonfensiynau gwaith cerameg. Mae ei gweithiau’n gwahodd profiad a rennir yn hytrach na myfyrio esthetig pur’.Martina Margetts.

Mae cysylltedd yn hollbwysig i Ingrid Murphy, rhwng pobl a lleoedd ac ar draws amser. Mae ei hymchwiliadau’n ein pryfocio ac yn ein synnu wrth iddi gyfuno prosesau cerameg traddodiadol â thechnolegau creadigol. Boed yr olygfa o’r tu mewn i debot neu synau strydoedd Jaipur, mae ei darnau’n ein cysylltu â gwahanol bersbectifau a storïau. Helaethiad ffraeth o ieithoedd a phriodweddau clai yw Gweledig ac Anweledig. Ceri Jones, curadur y gyfres

Mae gweithiau dethol y Gwneuthurwyr Dan Sylw yn cael eu dangos ar y cyd ag Oriel Mission, Abertawe – mae arddangosfa unigol Ingrid Murphy Gweledig ac Anweledig yn rhan o gyfres Iaith Clai: Arddangosfa Deithiol Cenedlaethol Oriel Mission.

Amserlen Deithio:

Canolfan Grefft Rhuthun                                     24 Tachwedd 2018 – 27 Ionawr 2019

Oriel Mission, Abertawe                                      02 Chwefror – 23 Mawrth 2019

Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange     30 Mawrth – 18 Mai 2019

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth             25 Mai – diwedd Gorffennaf 2019

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol. Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gwneuthurwr Dan Sylw: Louise Tucker

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Hydref – Rhagfyr 2018 yw’r Louise Tucker

Mae Louise Tucker yn stiwdio wneuthurwr sy’n benodol yn creu cynnyrch gweuedig cyfoes.

Mae’r casgliad golau ‘PREN’, sydd wedi’i ysbrydoli gan dechnegau gwehyddu traddodiadol a ffurfiau organig, wedi’i wehyddu gan ddefnyddio pren masarnen arbennigol a gasglwyd mewn modd cynaliadwy. Caiff y dyluniad ei gwblhau pan fydd y ffurfiau organig yn cydbwyso â harddwch cywrain y pren i greu symlrwydd pur, gan arwain at wrthrych cerfluniol yn ogystal â nodwedd golau gain.

Mae’r casgliad ‘Speckle’, a ysbrydolwyd gan batrymau symudol y golau a grëwyd gan y casgliad golau ‘PREN’ a wehyddwyd â llaw, wedi’i wehyddu gan ddefnyddio gwlân merino i greu gwead cywrain.

 

Llun: Marie Palpolm Photography

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf