Gwneuthurwr Dan Sylw: Justine Allison

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Ionawr – Mawrth 2018 yw’r Justine Allison.

Dangosir mewn cydweithrediad ag Oriel Mission, Abertawe ac mae arddangosfa Justine Allison, sef Shifting Lines, yn rhan o gyfres The Language of Clay, sef Arddangosfa Deithiol Genedlaethol Oriel Mission sydd wedi’i churadu gan Ceri Jones.

Dywedodd Justine Allison: “Cefais fy magu mewn rhan brysur o Lundain, ynghyd â gweithio a byw yno, ac roedd fy ngwaith yn adlewyrchu hynny oherwydd roeddwn wedi defnyddio bywyd y ddinas fel ysbrydoliaeth, (adeiladau, strydoedd, ffenestri, synau). Rydw i bellach yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru. Rydw i’n dod ar draws ystod gwahanol o symbyliadau ac mae cyfleoedd newydd i archwilio’n codi bob dydd…”

Ers gadael y coleg ym 1998, mae Justine Allison wedi bod yn gweithio gyda phorslen sydd wedi’i lunio â llaw yn unig, gan greu darnau lled-weithredol. Mae ei gwaith yn adlewyrchu’r ffiniau rhwng swyddogaeth ac addurno. Mae Justine yn edrych ar wrthrychau sy’n cael eu defnyddio’n ddyddiol; megis ffurf jwg, ac mae’n creu darnau sy’n ymbellhau wrth swyddogaeth y gwrthrych ac sy’n ymwneud mwy ag elfennau esthetig a gweledol. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar symlrwydd a harddwch y clai, gan ymgorffori patrwm a gwead yn y darnau a defnyddio gwydredd i greu amrywiadau cynnil ac unigryw. Mae meinder a symudiad yn bwysig iawn ym mhob darn. Mae’r modd y mae golau’n gweddnewid nodweddion ffisegol porslen hefyd yn cyfareddu Justine. Pan fo gwrthrych yn cael ei oleuo o’r tu mewn, mae manylion cynnil yn dod i’r amlwg ac mae ‘awyrgylch’ yn cael ei greu sy’n rhagori ar swyddogaeth syml y gwrthrych.

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

 

Justine Allison ‘Shifting Lines’

The Language of Clay: Part Two

13 Ionawr – 4 Mawrth 2018

Oriel Mission, Maritime Place, Gloucester Place, Abertawe SA1 1TY

 

Ffotograffydd: Toril Brancher

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Cystadleuaeth: Straeon y Pysgotwyr

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf