Gwneuthurwr Dan Sylw: Julia Griffiths Jones

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Ebrill – Gorffennaf 2018 yw’r Julia Griffiths Jones.

Mae gwaith Julia Griffiths Jones yn ymwneud yn bennaf â throi technegau tecstilau megis pwytho, gwehyddu a brodwaith yn ffurfiau gwifren a metel.

Drwy ddarlunio’n gyson, mae’r gwaith yn datblygu o fod yn waith tecstilau i fod yn waith metel, mae’r swyddogaeth wreiddiol yn newid ond cedwir yr ystyr a’r addurniad. Ysbrydolir y gwaith yn arbennig gan waith tecstilau a grëwyd gan fenywod ochr yn ochr â chyflawni eu dyletswyddau domestig, diddordeb a ddechreuodd drwy astudiaethau MA Julia yng Ngholeg Celf Brenhinol yng nghanol/ar ddiwedd yr 1970au.

Yn 1977, enillodd Julia ysgoloriaeth i astudio ac ymchwilio i decstilau yng Ngwlad Pwyl ac yn y Weriniaeth Tsiec, lle daeth ar draws “celf werin” am y tro cyntaf; “…roedd ym mhob man, wedi ei gwehyddu drwy bob agwedd ar fywyd…”, a dyma lle dechreuodd ddiddordeb mawr hyd oes mewn gwrthrychau a motiffau celf werin, a’r prosesau a’r iaith artistig benodol y mae wedi eu datblygu ar ôl dod ar draws y rhain.

Mae’r darnau a gaiff eu harddangos yn Oriel Myrddin yn ddarluniadau ar bapur ac ar enamel sydd wedi eu datblygu ar ôl ymweld ag amgueddfa yn Bucharest sef The Museum of the Romanian Peasant. Wrth sôn am ei gwaith, dywedodd Julia: “Roedd yr amgueddfa wedi fy nenu am fod y gwrthrychau’n cael eu harddangos mewn grwpiau ac nid mewn cabinetau. Cafodd ei churadu gan artist ar gyllideb fach iawn, ac roedd un ystafell yn cynnwys pob math o gadair Rwmanaidd, rhai ohonynt wedi’u haddurno â phaent ac wedi’u cerfio, a rhai eraill â chalon yn unig arnynt.Cafodd llawer o ddelweddau’r ymweliad wedi hwn eu troi’n wifren ac roeddent yn sylfaen i’m prosiect diweddar “Room within a Room”. Enillais y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Ynys Môn yn 2017, am y prosiect hwn.”

Gallwch ymuno â Julia Griffiths Jones ar gyfer dosbarth meistr mewn darlunio bywyd llonydd yn Oriel Myrddin Gallery ddydd Sadwrn 12 Mai – ffoniwch yr oriel i archebu’ch lle – 01267 222775.

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Pâr

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf