Gwneuthurwr Dan Sylw: Peter Bodenham

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Gorffennaf – Hydref 2018 yw’r Peter Bodenham.

Mae Peter Bodenham yn creu cerameg ymarferol sy’n adleisio’r tir a’r morlun sy’n ei hysbrydoli. Mae amrywiaeth o ffynonellau cysylltiedig, ymdeimlad o le a locws, dulliau cynhenid, ochr yn ochr â dylunio ffurfiol yn llywio ac yn fframio ei botiau. Hefyd mae siwrneiau a theithiau byrion ar droed, gan dramwyo’r arfordir yn aml, yn cyfrannu’n uniongyrchol at ei waith. Mae cleiau lleol, coed a lludw gwymon yn cael eu hymgorffori mewn cyrff clai a gwydreddau sy’n gofyn cwestiynau yn yr ystyr ehangaf. Gellir ystyried nodweddion a marciau ystumiol sydd wedi eu brwsio ar wyneb y potiau yn olion uniongyrchol o’i brofiad ffenomenolegol o ymdeimlad o le, lle cafodd ei fagu a lle mae’n parhau i fyw. Astudiodd Cerameg a 3D yng nghanol yr 1980au yn Ysgol Gelf Camberwell. Mae Peter yn byw ac yn gweithio ym mhentref Llandudoch ger Aberteifi yng Ngorllewin Cymru, ac yn gweithio’n rhan-amser fel uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Spa Caerfaddon.

Bydd y gwaith ar werth – mae Cynllun Casglu (cynllun prynu di-log) ar gael.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

The Big Draw 2018

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf