Beth yw LabCerflunwaith?

Cyfres o weithdai misol yw LabCerflunwaith sy’n edrych yn agos ar berthnasedd cerflunio a’i rinweddau tri dimensiwn. Byddwch yn arbrofi gyda deunyddiau a phrosesau newydd yn ein stiwdio gyda mynediad at sgiliau ac adnoddau i gefnogi eich datblygiad artistig personol. Bydd yr artist Lisa Evans yn annog cyfranogwyr i wneud, meddwl a siarad am gerflunwaith mewn cyd-destunau hanesyddol a chyfoes gan gyfeirio at artistiaid allweddol yn eu maes.

Bydd y gweithdy olaf yn cael ei gynnal yn Ysgol Gelf Caerfyrddin i gynhyrchu cerflun; gan ystyried deunydd, graddfa a’r lleoliad.

LabCerflunwaith sesiynau ar ôl ysgol: Dydd Mercher 15 Ionawr, 12 Chwefror, 8 Mawrth ar ôl ysgol 4.30 – 6pm

Diwrnod Cerflunwaith: Dydd Llun 6 Ebrill 10am – 4pm – Ysgol Gelf Caerfyrddin

Sesiynau ar ôl ysgol £32 y tymor

Diwrnod Cerflunwaith £40

Y ddau am £65

Rhaid archebu lle ymlaen llaw: https://www.eventbrite.co.uk/e/labcerflunwaith-sesiynau-ar-ol-ysgol-sculpturelab-after-school-sessions-tickets-82792788459

 

Ciwb cARTrefu

Mae’r Ciwb cARTrefu yn arddangos y gwaith a gynhyrchwyd ym mhrosiect blaenllaw celf mewn cartrefi gofal Age Cymru mewn cydweithrediad ag artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Yn y darn hwn, mae artist cARTrefu, Elizabeth Stonhold, yn edrych ar y rhwystredigaeth a deimlir gan breswylydd oedrannus sy’n methu â deall ei rŵtin dyddiol a sut y mae’r rhyddid a’r hunanfynegiant o wneud marc â phaent wedi helpu i ddod â staff a phreswylwyr ynghyd ar gyfer gweithgareddau creadigol cyson a rennir.

Am ddim

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Ymunwch â ni a Julia Griffiths Jones yn ei stiwdio ar gyfer gweithdy enamlo unigryw.

Gwyliwch Julia, sef artist buddugol yn yr Eisteddfod, wrth iddi weithio cyn ichi fynd ati i ddefnyddio sgwariau metel i archwilio ac arbrofi â thechnegau a lliwiau gwahanol.

Yna defnyddiwch eich sgiliau newydd i droi llestri cegin enamel plaen yn ddarnau unigryw a phersonol.

Bydd yr holl waith a grëir gennych yn cael ei danio yn yr odyn a bydd yn barod i chi fynd ag ef adref ar ddiwedd y dydd.

Mae ffi’r gweithdy yn cynnwys yr holl ddeunyddiau, cinio a lluniaeth.

£100 y person

16+

Mae’n rhaid archebu lle drwy Eventbrite:

https://www.eventbrite.co.uk/e/enamelling-enamelo-gyda-with-julia-griffiths-jones-tickets-88820126389

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf