14 a 28 Medi, 12 a 26 Hydref, 9 a 23 Tachwedd

11am – 1pm

£42 y tymor

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed.

Bydd y Clwb Artistiaid Ifanc yn archwilio newid yn yr hinsawdd drwy gelf y tymor hwn. Byddwn yn cael ein hysbrydoli gan waith Rebecca Chesney am lifogydd, sy’n rhan o’n harddangosfa Land Acts. Byddwn hefyd yn cofio’r llifogydd ofnadwy a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr hydref 2018.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw – archebwch eich lle drwy Eventbrite

Ni allwn ddychwelyd taliadau

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

 

Ymunwch â ni am drafodaeth anffurfiol a chyfeillgar yng nghwmni Kirsten Hinks-Knight.

Darperir te a chacen am ddim ac mae croeso i bawb.

 

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Land Acts yn Oriel Myrddin, byddwn ni’n darllen Deep Country: Five years in the Welsh hills gan y newyddiadurwr Neil Ansell. Dyma stori am bum mlynedd a dreuliwyd yn byw ar ei ben ei hun mewn bwthyn ar fynydd-dir diarffordd yng Nghymru.

‘Roeddwn i’n byw yn y bwthyn hwn am bum mlynedd, haf a gaeaf, heb unrhyw drafnidiaeth na ffôn.  Dyma stori‘r pum mlynedd hynny, lle’r oeddwn yn byw a sut roeddwn yn byw.  Stori ydyw am yr hyn y mae’n ei olygu i fyw mewn lle sydd mor ddiarffordd fel y gallech fynd am wythnosau lawer heb weld yr un enaid byw.  Mae’n stori am lefydd cudd a ddaeth yn llefydd personol i mi a’r creaduriaid gwyllt a ddaeth yn rhan o’m cwmnïaeth.’

‘Touching. Through Ansell’s charming and thoroughly detailed stories of run-ins with red kites, curlews, sparrowhawks, jays and ravens, we see him lose himself . . . in the rhythms and rituals of life in the British wilderness’ Financial Times

 

Extraordinary, magical, so powerful’ Independent

 

Rhannu Bwyd mewn Cinio Cynaeafu gydag Ella Gibbs

12 – 3pm

AM DDIM galw heibio

Nid oes angen archebu lle

Neges i’r holl gynhyrchwyr, garddwyr, gweithwyr tir lleol – fe’ch gwahoddir i Oriel Myrddin i Rannu Bwyd mewn Cinio Cynaeafu fel rhan o’r arddangosfa Land Acts. Dyma gyfle i rannu ychydig o’r hyn rydych chi’n ei gynaeafu, ei dyfu, ei wneud a’i gynhyrchu.

Mae’n gyfle i gwrdd ac i rannu profiadau a chymryd rhan mewn llwncdestun tymhorol i ffrwythau, aeron, gwreiddlysiau a llysiau gwyrdd tymhorol sy’n tyfu yn eu miloedd.

Yn ogystal, fe’ch gwahoddir i roi cynnyrch ychwanegol (sy’n para) ar y bwrdd gonestrwydd yn yr oriel dros gyfnod yr arddangosfa Land Acts.

Bydd unrhyw gyfraniadau yn mynd i’r banc bwyd lleol.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf