14 a 28 Medi, 12 a 26 Hydref, 9 a 23 Tachwedd

11am – 1pm

£42 y tymor

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed.

Bydd y Clwb Artistiaid Ifanc yn archwilio newid yn yr hinsawdd drwy gelf y tymor hwn. Byddwn yn cael ein hysbrydoli gan waith Rebecca Chesney am lifogydd, sy’n rhan o’n harddangosfa Land Acts. Byddwn hefyd yn cofio’r llifogydd ofnadwy a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr hydref 2018.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw – archebwch eich lle drwy Eventbrite

Ni allwn ddychwelyd taliadau

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

 

Torchau Nadoligaidd gyda Emma Powell

Ymunwch ag Emma Powell ar gyfer y gweithdy Nadoligaidd hwn a dysgwch sut i greu eich torch Nadolig werdd a ffres eich hun gan ddefnyddio dail a brigau a gasglwyd yn lleol.

Bydd Emma wrth law i’ch tywys trwy’r dull cam wrth gam o addurno’ch torch, gan ddefnyddio brigau helyg fel sail, ac i rannu ei gwybodaeth am flodeuwriaeth. Dyma ddigwyddiad hwyliog a hamddenol i gychwyn tymor yr Ŵyl gyda dim ond chwech yn cymryd rhan ym mhob sesiwn. Ym mhrif ofod yr oriel, bydd modd i chi fwynhau ein sioe aeaf odidog a ysbrydolwyd gan weithiau bywyd llonydd yr Iseldiroedd, Y Bwrdd // The Table, a chael eich ysbrydoli ganddi.

Darperir te a choffi – a phwy a ŵyr, efallai mins pei fach slei hefyd!

Mae Emma yn werthwraig blodau o orllewin Cymru sy’n defnyddio blodau tymhorol o’i gardd ei hun.

Sesiwn: 11-1pm neu 2-4pm

16+

£35 y pen

Rhaid archebu lle ymlaen llaw

Archebwch eich lle drwy Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/festive-wreaths-torchau-nadoligaidd-gyda-emma-powell-with-emma-powell-tickets-76906185471

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf