Cyfres Y Rhes Gefn: Catherine Lewis

Catherine Lewis yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Mae gwaith celf Catherine yn cyfuno ystod o gyfryngau a phrosesau ond mae’r gwaith o’i wneud bob amser yn cael ei ysgogi gan ddymuniad cryf i greu heb faich, ac i geisio proses syml a phur. Gan ddefnyddio sgiliau traddodiadol mae hi’n gweithio gyda gwrthrychau hapgael a rhai a daflwyd ymaith, megis colfachau wedi rhydu, sgrapiau o baent, concyrs ac aeron, i wneud a gwerthu ei hinciau, ei gwaith celf a’i thecstilau ei hun. Trwy gyfnodau preswyl ac arddangosfeydd mae hi’n gwneud gwaith sydd yn benodol i safle, sydd dros dro ac sy’n ddarfodedig, gan obeithio allu ailennyn perthynas â phrosesau amgylcheddol a dynol elfennol.

Yn y gorffennol mae hi wedi cyfrannu at waith yn ymwneud â chau Ysbyty Meddwl yr Eglwys Newydd a’r llynedd hi oedd yr artist preswyl cyntaf ym mhrosiect Perllan ysbyty Llandochau. Yma dechreuodd hi ddefnyddio planhigion sydd â phriodweddau meddyginiaethol, fel bod y brethynnau’n cael eu trwytho â lliwiau a phersawrau iachaol.

Ochr yn ochr â’i gwaith ei hun, mae hi’n hwyluso gweithdai lle bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gwneud llifynnau, inciau, lluniadau a phrintiau botanegol. Mae hi’n archwilio ac yn dogfennu cynefinoedd, yn mapio’r profiad, yn creu ac yn ymgysylltu â byd natur a bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol a gwledig fel ei gilydd.

 

Bydd y gwaith ar werth. Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf