Derbyniodd Angela Maddock her gan ei ffôn, sef mynd i Middlesbrough.

Ddechrau mis Hydref 2018 cychwynnodd ar droed o’r oriel a threuliodd y mis yn cerdded i ogledd-ddwyrain Lloegr, drwy ei thref enedigol yng nghanolbarth Lloegr. Byddai’n dod o hyd i ddeunydd ar hyd y ffordd ac yn ei anfon yn ôl i’r oriel bob hyn a hyn, felly mae’r arddangosfa yn adrodd stori ei thaith; y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsffurfiwyd.

Forest + Found: Walking the Line

Arddangosfa o waith newydd gan Forest + Found, sef yr artistiaid cydweithredol Max Bainbridge ac Abigail Booth.

Trwy weithio ochr yn ochr â’i gilydd a chael eu dylanwadu gan eu perthynas â’r tir, mae Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, gan rychwantu arferion celfyddyd gyfoes a thraddodiad crefftwriaeth.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf