Criw Celf 2019

Dathlu Artistiaid Ifanc

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2019.

 
Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc mwy dawnus a thalentog.

Land Acts

Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs, Owen Griffiths

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio grym y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd.

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn ac yn cychwyn sgyrsiau newydd am rôl yr artist wrth ein helpu ni i gyd i adfyfyrio ar ein perthynas â’r tir a sut y gallwn ei hailddychmygu ar gyfer y dyfodol.

Cyflwynir Land Acts ar y cyd â Peak, sef sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Duon sy’n gweithio gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau sy’n ymateb i’r amgylchedd gwledig.

 

www.peak.cymru

Llun: Rebecca Chesney

Y Bwrdd

Anrhegion arbennig a gwrthrychau cyfoes dymunol

Yn drawiadol ac yn gyfoeth gweledol, mae Y Bwrdd yn talu teyrnged cyfoes i baentiad bywyd llonydd Iseldiraidd ac yn cynnwys gwaith gan rai o’r gwneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid gorau o Gymru a phob cwr o’r DU.

Jwg: Katrin Moye

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Coed Hynaf

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf