Tom Frost: All Calm on the Surface

Mewn symudiad o optimistiaeth fawr rydym wedi aildrefnu’r arddangosfa i agor ar 1 Mehefin 2020 ond byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac addasu ein cynlluniau yn unol â hynny.

Gwneuthurwr printiau ac artist o Sir Gaerfyrddin yw Tom Frost. Bydd yr arddangosfa hon yn cynnwys ystod o brintiau sgrin newydd sbon, torluniau pren, gwaith celf 3D a llawer mwy. Gan fod dylanwadau Tom yn cynnwys celf gwerin, hen deganau, hen lyfrau plant, pensaernïaeth a natur, mae’n gobeithio cynhyrchu gwrthrychau y bydd pobl yn eu trysori am nifer o flynyddoedd i ddod.

Natalia Dias: Between Realms

Magwyd Natalia Dias ym Mhortiwgal lle’r oedd y tu mewn i eglwysi yn ymdebygu i oriel gelf. Mae’r ffurfiau, y lliwiau, yr emosiynau a’r symboliaeth wastad wedi bod yn ddylanwad sylfaenol. Fel delweddau cyn-Raffaelaidd a llawer o fytholeg Geltaidd a Groegaidd, mae cerfluniau clasurol Natalia yn canolbwyntio ar y ffigwr benywaidd ynghyd â natur. Mae hi’n edrych ar y fenyw fel rhyfelwr, ffigwr sy’n cyfleu pŵer a hyder, sy’n addasu i amgylchedd sydd bob amser mewn cyflwr o lanw a thrai, ac yn trawsnewid rhwng dynoliaeth, planhigion a bwystfilod.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf