Y Bwrdd

Anrhegion arbennig a gwrthrychau cyfoes dymunol

Y flwyddyn hon rydym wedi rhoi gwahoddiad i arlunwyr a gwneuthurwyr Cymru a’r DU gynhyrchu gwaith mewn ymateb i’n harddangosfa ‘Y Bwrdd//The Table’. Gan dynnu dylanwad o fywyd llonydd yr Iseldiroedd, rydym wedi meithrin yn ofalus gwrogaeth gyfoes at y genre drwy drawsnewid gwagle’r oriel yn olygfa fywyd llonydd sy’n ddramatig ac yn foethus yn ei golwg.

Byddwn yn amlygu crochenwaith, tecstilau, pren, metel a phlethwaith sy wedi’u saernïo’n hardd a’u dethol gyda gofal yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd bychain.

Byddwn yn dangos darnau bwrdd gan y seramegydd Katrin Moye y mae ei jygiau cyfoes glas a gwyn sy wedi’u gwneud â llaw yn syfrdanol o hardd ac yn adlewyrchu patrymau hanesyddol crochenwaith o Delft yn yr Iseldiroedd. Rydym wrth ein bodd o groesawu Ali Hewson y mae ei chrochenwaith wedi’i wneud â llaw ac yn cael ei ysbrydoli gan wrthrychau cartref yr ail ganrif ar bymtheg. Yn newydd-ddod i Oriel Myrddin yw Paul Bommer o Norfolk y mae ei deils sy wedi’u gwneud â llaw a’i gynlluniau chwareus yn atseinio crochenwaith hanesyddol o Delft.

Bydd jygiau, powlenni a fasau wedi’u lliwio a dylunio mewn ffordd feiddgar a chyfoes gan Raawii sef cwmni wedi’i leoli yn Copenhagen. Mae eu casgliad Strøm yn dod â’r blaen ar arddangosfa’r flwyddyn hon mewn ffordd syml a choeth.

Yn ymuno â ni wrth Y Bwrdd yw Tim Lake sef crochenydd o Sir Gâr sy’n dod ag amrywiaeth ddethol o grochenwaith caled i’r cartref sydd wedi’i lunio a’i durnio ar droell gicio araf. Rydym wrth ein bodd hefyd o groesawu’n ôl Robyn Cove sef crochenydd stiwdio o Gaerdydd y bydd yn dangos amrywiaeth o bowlenni te a thebotiau.

Byddwn yn cynnig unwaith eto eleni hadau o flodau toredig sydd wedi’u pacio’n hardd gan Grace Alexander o Wlad yr Haf. Maent yn berffaith fel llanwydd hosan arbennig.

Rydym wrth ein bodd o groesawu dwy artist newydd eleni sy’n gweithio mewn meteloedd. Cerflunydd yw Alice-Andrea Ewing sy’n castio ffrwythau a llysiau mewn efydd gan ddefnyddio’r dull Cwyr Colledig o’r Eidal. Ysbrydolir ei gwaith gan ei hastudiaethau ar Hanes Celfyddyd ym Mhrifysgol Caergrawnt yn ogystal â’i diddordeb mewn paentio a cherfluniaeth. Arlunydd o Fryste yw Rowan MacGregor sy’n gwneud torchau a sbrigau ceinion allan o fetel. Ysbrydolir gan ei chariad tuag at gefn gwlad Prydain a’i natur. Mae Mike Davies yn ymuno â ni unwaith eto eleni sef gof o Sir Benfro. Mae wedi dylunio a gwneud casgliad unigryw o ganwyllbrennau haearn sy’n syml a cheinion yn arbennig i’r Bwrdd.

Rydym yn cyffroi’n fawr wrth ddangos gwaith Karen Suzuki o Glasgow gan gynnwys darn canol sy wedi’i gael ei gomisiynu’n arbennig i’r Bwrdd. Croeso’n ôl hefyd i Megan Ivy Griffiths sy’n arlunydd tecstilau y mae mawr alw amdani. Rydym yn lwcus i gael casgliad o’i doliau bychain sy wedi’u brodio’n gain. Byddan nhw ar werth eleni unwaith eto.

Bydd Y Bwrdd yn dangos hefyd gwaith eithriadol gan wneuthurwyr a chrefftwyr o Gymru sy’n gweithio gyda phren. Bydd David White (The Whittlings) o Ogledd Cymru yn dangos amrywiol ddarnau o’i lestri bwrdd sydd wedi’u gwneud â llaw allan o bren caled y ceir o goedwigoedd Cymru mewn ffordd gynaliadwy. Cerflunydd o Sir Gâr yw Simon Gaiger y bydd yn dangos casgliad trawiadol o bowlenni ffrwyth a llwyau. Bydd Sam Knight, hefyd o Sir Gâr, yn dangos seddau wedi’u saernïo’n hardd sydd wedi’u gwneud allan o brennau y ceir yn lleol yn ogystal â nwyddau i’r gegin.

Rydym yn falch o groesawu’n ôl Anja Dunk sy’n gogyddes ac yn ysgrifennu am fwydydd. Bydd hi’n ein tretio gyda chasgliad o nwyddau mewn poteli a phrintiau yn ogystal â’i llyfrau – ‘Strudel, Noodles & Dumplings’ a ‘Do Preserve’. Bydd Jade Mellor o ‘Wild Pickings’ yn dychwelyd hefyd. Bydd ganddi ei chynhyrchion rhagorol sydd wedi’u chwilota’n lleol. A siocled poeth blasus mewn pedwar cyflas gwahanol gan wneuthurwyr Edward & Irwyn o Gaeredin.

Bydd Clare Revera yn ymuno â ni eleni sy’n fasgedwraig o Fro Morgannwg. Bydd ganddi gasgliad o’i cheintellau Cymreig sydd wedi’u saernïo’n hardd. Mae Clare yn gweitho gyda deunyddiau naturiol a chynaliadwy a gafwyd yn y wlad a phrennau cyll, helyg a bedw yn arbennig.

Ac ar ben popeth arall, bydd amrywiol addurniadau Nadolig hyfryd i chi addurno’r goeden â nhw. Addurniadau wedi’u comisiynu’n arbennig gan Carlo Briscoe o ‘Reptile Tiles’, garlantau papur gan ‘The Shop Floor Project‘ a’r creaduriaid mympwyol gan ‘Felt So Good‘ sy’n boblogaidd bob amser.

Jwg: Katrin Moye

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf