Wythnos Celf I Blant: Oriel O Gwmpas!

Croeso i gyfres podlediadau Oriel Myrddin.

Ymunwch ag Oriel Myrddin ar gyferpodlediad cerddorol ‘Oriel O Gwmpas’  lle gallwch wrando ac ymateb i gerddoriaeth sydd wedi’i hysbrydoli gan y byd naturiol.

Cymerwch amser i wneud ychydig o dynnu llun yn feddylgar gyda chyfansoddiad hardd wedi’i ysbrydoli gan y glaw ‘Perlau Glaw’ a’i chwarae ar y delyn gan Mared Emlyn.

Cyn y podlediad:

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • Darn o bapur
  • Pensil neu ysgrifbin
  • Pensiliau neu feiros lliw

Bydd angen i chi gael ychydig o le i weithio a rhywle lle byddwch yn gyfforddus, mae llecyn yn yr awyr agored yn berffaith ar gyfer cael eich ysbrydoli gan natur. Os na allwch fynd allan, ceisiwch eistedd ger ffenestr. Byddai rhywle tawel yn wych, fel arall ceisiwch wrando gan ddefnyddio clustffonau i’ch helpu i ganolbwyntio.

Bydd y gweithgaredd hwn yn cymryd tua 8 munud.

Rydyn ni’n credu y byddai’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer disgyblion Sylfaen a gallai disgyblion CA2 ei fwynhau hefyd.

 

 

Oriel O Gwmpas 2: Airstream

Mae ein hail bodlediad yn y gyfres ‘Oriel ym mhobman’ yn cynnwys ‘Airstream’ a ysbrydolwyd gan y gwynt. Mae’n cael ei chwarae ar y clarinét, y delyn a’r piano.

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • Darn o bapur
  • Pensil neu ysgrifbin
  • Pensiliau neu feiros lliw

Bydd angen i chi gael ychydig o le i weithio a rhywle lle byddwch yn gyfforddus, mae llecyn yn yr awyr agored yn berffaith ar gyfer cael eich ysbrydoli gan natur. Os na allwch fynd allan, ceisiwch eistedd ger ffenestr. Byddai rhywle tawel yn wych, fel arall ceisiwch wrando gan ddefnyddio clustffonau i’ch helpu i ganolbwyntio.

Bydd y gweithgaredd hwn yn cymryd tua 8 munud.

Ar ôl y podlediad:

Os gwnaethoch chi fwynhau’r podlediad hwn efallai y byddwch yn hoffi edrych ar waith yr artistiaid hyn a greodd gelf haniaethol hefyd:

Wassily Kandinsky

Barbara Hepworth

Elaine De Kooning

Os gwnaethoch chi fwynhau’r gerddoriaeth yn y podlediad hwn fe allech chi drio chwilio am ‘Takamitsu’ ar YouTube. Dilynwch y ddolen gyswllt isod: https://www.youtube.com/watch?v=yOsr8inpRZ4&list=PLeDmX6w2eVIVQOvmupEj24EfNjWhUu3aj&index=11

Gwybodaeth:

Podlediad OMG Perlau Glaw Cymraeg

© 19/06/2020 Ensemble Cymru

Dyluniwyd y podlediad gan Tîm Creadigol Ensemble Cymru (www.ensemble.cymru)

Cynhyrchiad a llais: Lucy Clement-Evans

Telyn:  Mared Emlyn

Cerddoriaeth: Perlau Glaw – Mared Emlyn

Cefnogwyd y gweithgaredd hwn gan Engage Cymru.

 

PODCAST 2: Airstream

© 26/06/2020 Ensemble Cymru

Dyluniant podlediad gan Tîm Creadigol Ensemble Cymru (www.ensemble.cymru)

Cynhyrchiad a Llais: Lucy Clement-Evans

Clarinét: Peryn Clement-Evans

Piano: Harvey Davies

Telyn: Mared Emlyn

Cerddoriaeth: Airstream gan John Metcalf  [Dathliad – Celebration © 1999 Recordiadau Ensemble Cymru (Peiriannydd Sain : Jonathan Hall)]

 

Cynhelir yr Wythnos Gelf i Blant gan Engage a’r National Association for Gallery Education, mae’n cael ei chefnogi yn 2020 gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Creative Scotland a Chyngor Celfyddydau Cymru ac Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf