Tymor Tecstilau yn Oriel Myrddin

Cyfle arbennig i ymuno â thri o ymarferwyr mwyaf cyffrous Cymru yn ystod tymor o weithdai ar thema tecstilau yn Oriel Myrddin.

Bydd Julia Griffiths Jones, Angela Maddock a Jeanette Orrell yn arwain gweithdy deuddydd a fydd yn seiliedig ar eu meysydd arbenigol.

Ym mhob gweithdy byddwch yn arbrofi â deunyddiau a thechnegau i greu sampl neu eitem orffenedig. Yn ystod y tymor bydd gennych gyfres gynhwysfawr o sgiliau newydd ar flaenau’ch bysedd i ddatblygu eich prosiectau tecstilau eich hun.

Cofrestrwch ar gyfer y tymor am bris o £250 am 6 gweithdy a fydd yn cynnwys coffi a phasteiod yn ogystal â chinio bwffe gan gaffi a bwyty The Warren yng Nghaerfyrddin.

16+ oed, darperir deunyddiau – archebwch le drwy Eventbrite

NIFER CYFYNGEDIG O LEOEDD AR GAELarchebwch eich lle nawr!

 

*Newid dyddiad* 16 – 17 Tachwedd

Ymunwch â Julia Griffiths Jones ar gyfer y gweithdy hwn lle bydd hi’n rhannu ei hymarfer unigryw.

Byddwch yn cael ysbrydoliaeth o’i chasgliad tecstilau o Ddwyrain Ewrop a byddwch yn dysgu sut i ddehongli technegau tecstilau megis les, gyda gwifrau dur ac alwminiwm. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml a weldio sylfaenol i greu darnau hardd o waith metel wedi’u hysbrydoli gan decstilau wedi’u brodio a motiffau celf werin.

Darperir yr holl ddeunyddiau

Astudiodd Julia Decstilau yn Ysgol Gelf Caerwynt ac yn y Coleg Celf Brenhinol lle enillodd fwrsariaeth teithio ac fe wnaeth hyn ei galluogi i deithio i Slofacia a Gwlad Pwyl i astudio celf a diwylliant gwerin. Tecstilau a grëir gan fenywod ynghyd â’u tasgau domestig sy’n dylanwadu ar waith Julia a dyma lle mae’n cael ei hysbrydoliaeth hefyd. Nod ei gwaith yw ceisio troi technegau tecstilau megis brodwaith, gwnïo a gwehyddu yn ffurfiau metel a gwifrau.

 

5 – 6 Hydref

Ymunwch ag Angela Maddock a chrëwch sampl o gwilt drwy ddefnyddio darnau o ddillad nad yw’n cael eu gwisgo.

Byddwch yn dysgu technegau traddodiadol cwiltio â llaw a brodwaith, gan gynnwys boro a sashiko sy’n deillio o Japan hynafol. Bydd Angela yn dysgu technegau clytio, appliqué, a haenu syml a bydd yn gweithio gyda chi’n unigol i helpu i ddatblygu’ch cwilt trawiadol, personol a wnaed â llaw.

Darperir yr holl ddeunyddiau – dewch â dilledyn wedi’i dreulio sydd heb ddatod – crys efallai – wedi’i wneud â chotwm neu liain a phaced o binnau cau crom eich hun.

Mae Angela yn athrawes brofiadol sydd newydd ennill ei doethuriaeth ymchwil mewn Tecstilau yn y Coleg Celf Brenhinol lle mae hi hefyd yn diwtor ymweld. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio fel gwneuthurwr preswyl gyda Chyfadran Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Lliniarol Florence Nightingale yng Ngholeg King’s, Llundain, lle mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhwng crefftwaith ac archwilio themâu ynghylch gwytnwch gyda myfyrwyr a staff.

 

2 – 3 Tachwedd

Ymunwch â Jeanette Orrell a dysgwch am fyd hynafol a chyfoethog lliwio ag indigo Japaneaidd.

Archwiliwch dechnegau shibori a ddaeth o Japan yn yr 8fed ganrif, techneg lliwio ‘manual resist’ sy’n cynnwys gwnïo, lapio a chlampio i adael marciau ar liain. Bydd Jeanette, a dderbyniodd hyfforddiant yn Japan, yn rhannu ei gwybodaeth ynglŷn â hanes diwylliannol indigo Japaneaidd, megis sut oedd dillad wedi’u lliwio ag indigo yn amddiffyn rhyfelwyr Samwrai a’r gred yn ei briodweddau iachaol.

Mae Jeanette yn artist sefydledig ac mae hi wedi arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Academi Frenhinol ac orielau ledled Cymru a thu hwnt. Derbyniodd Ddyfarniad Cymru Greadigol yn 2015, ac fe wnaeth hyn ei galluogi i ymweld â Japan er mwyn ymgolli ym mywyd fferm indigo. Astudiodd cerameg yn Ysgol Gelf Camberwell yn yr 1980au. Mae’r sylfaen hon wedi galluogi Jeanette i gael ymagwedd trawsddisgyblaethol tuag at ei hymarfer ers hynny. Weithiau mae hi’n darlunio, yn creu, neu’n ysgrifennu storiâu ynghylch eitemau sydd wedi cael eu haddasu. Mae ei gwaith bob amser yn deillio o arsylwi trwyadl a chynhyrchu sensitif sydd wedi cael eu hysbrydoli gan farddoniaeth bywyd beunyddiol.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf