Totally Wired: Creadigaethau Nadolig gyda Julia Griffiths Jones

Ymunwch â ni yn y Tŷ Gwydr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am gyfle unigryw i weithio gyda Julia Griffiths Jones.

Bydd Julia yn dangos i chi sut i ddefnyddio technegau gwifrau addurniadol o Slofacia i wneud y creadigaethau Nadolig hyfryd hyn i ychwanegu cyffyrddiad cyfoes i’ch coeden.

 

£100 y pen neu £150 i ddau berson (o’r un aelwyd*)

Yn cynnwys mynediad i’r Gerddi a the prynhawn

Rhaid archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/totally-wired-christmas-decorations-with-julia-griffiths-jones-tickets-128600402265

Darperir yr holl offer a deunyddiau

Nid oes angen profiad blaenorol

*Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael i’n galluogi i gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf