Torchau Nadoligaidd gyda Emma Powell

Ymunwch ag Emma Powell ar gyfer y gweithdy Nadoligaidd hwn a dysgwch sut i greu eich torch Nadolig werdd a ffres eich hun gan ddefnyddio dail a brigau a gasglwyd yn lleol.

Bydd Emma wrth law i’ch tywys trwy’r dull cam wrth gam o addurno’ch torch, gan ddefnyddio brigau helyg fel sail, ac i rannu ei gwybodaeth am flodeuwriaeth. Dyma ddigwyddiad hwyliog a hamddenol i gychwyn tymor yr Ŵyl gyda dim ond chwech yn cymryd rhan ym mhob sesiwn. Ym mhrif ofod yr oriel, bydd modd i chi fwynhau ein sioe aeaf odidog a ysbrydolwyd gan weithiau bywyd llonydd yr Iseldiroedd, Y Bwrdd // The Table, a chael eich ysbrydoli ganddi.

Darperir te a choffi – a phwy a ŵyr, efallai mins pei fach slei hefyd!

Mae Emma yn werthwraig blodau o orllewin Cymru sy’n defnyddio blodau tymhorol o’i gardd ei hun.

Sesiwn: 11-1pm neu 2-4pm

16+

£35 y pen

Rhaid archebu lle ymlaen llaw

Archebwch eich lle drwy Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/festive-wreaths-torchau-nadoligaidd-gyda-emma-powell-with-emma-powell-tickets-76906185471

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf