Tom Frost: All Calm on the Surface

Mewn symudiad o optimistiaeth fawr rydym wedi aildrefnu’r arddangosfa i agor ar 1 Mehefin 2020 ond byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac addasu ein cynlluniau yn unol â hynny.

Gwneuthurwr printiau ac artist o Sir Gaerfyrddin yw Tom Frost. Bydd yr arddangosfa hon yn cynnwys ystod o brintiau sgrin newydd sbon, torluniau pren, gwaith celf 3D a llawer mwy. Gan fod dylanwadau Tom yn cynnwys celf gwerin, hen deganau, hen lyfrau plant, pensaernïaeth a natur, mae’n gobeithio cynhyrchu gwrthrychau y bydd pobl yn eu trysori am nifer o flynyddoedd i ddod.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf