Thin Place

Man ar y ffin oedd a thin place, y tu hwnt i ddirnad a phrofiadau pob dydd pobl; man lle gallai meidrolion fynd i Annwfn – yr arall fyd Celtaidd – neu gysylltu â’r rheini yn Annwfn. Ciara Healy yw curadur Thin Place sy’n cyflwyno gwaith pum artist sy’n byw ar arfordir gorllewinol Cymru ac Iwerddon. Nod yr arddangosfa yw dangos sut y mae celf, llenyddiaeth, gwyddoniaeth a diwinyddiaeth yn gysylltiedig â’i gilydd, yn enwedig wrth ymdrin â chwestiynau ynghylch ystyr bywyd.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys gwaith: Jonathan Anderson, Adam Buick, Ailbhe Ni Bhriain, Christine Mackey, Flora Parrott

Am fwy o wybodaeth Ciara Healy Curators Talk

Bydd catalog lliw llawn i gyd-fynd â’r arddangosfa

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau rhaglen Thin Place gan gynnwys sgwrs curadur, dangos ffilm, clwb llyfrau a chystadleuaeth ysgrifenni i blant

Thin Place events digwyddiadau

I gloi’r arddangosfa, ddydd Sadwrn 28 Chwefror 2015 cynhelir symposiwm undydd dan gyfarwyddyd Ciara Healy.

Rhaglen Syposiwm Thin Place

I’r rhai oedd wedi methu â bod yn bresennol – gallwch wrando arno eto yma

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf