Prosiect Adeiladu

Beth yw cysgod?  Beth yw tref? Sut ydym ni’n byw yn yr adeiladau sydd o’n hamgylch?

Menter ar y cyd rhwng yr ymarferwyr creadigol Freshwest ac Oriel Myrddin yw’r Building Project, sy’n gwahodd pobl i gyfrannu tuag at greu eu hanheddiad bychan eu hunain lle gallant arbrofi, chwarae a dadlau.

Wrth ‘weithfannau’ yn lle’r oriel yn Oriel Myrddin, bydd y cyfranogwyr a wahoddwyd yn defnyddio proses adeiladu syml i greu tai bychain o blastr a fydd yn cyfrannu at anheddiad model cyfareddol a fydd yn datblygu ac yn tyfu yn y fan a’r lle.

Yn ystod yr arddangosfa, gwahoddir pobl greadigol ac artistiaid o ddisgyblaethau amrywiol i ymyrryd yn yr anheddiad er mwyn ailddehongli ei nodweddion perthnasol a’i ystyr.

Freshwest: “Yn y Deyrnas Unedig, mae llawer o’n hamgylcheddau adeiledig yr un peth bellach, ac felly maent wedi colli cysylltiad â phresenoldeb y personoliaethau unigol sy’n byw ynddynt. Mae llawer o’n rheolau cynllunio trefol a gwledig presennol yn golygu nad oes llawer o gyfle i weithgarwch pobl lunio ein mannau cyhoeddus. Yn hytrach, mae’r amgylchedd adeiledig yn cael ei ddylunio’n bennaf i orchymyn sut y dylem fyw, gweithio a chwarae. Efallai y gallwn ni i gyd ddysgu rhywbeth o’r dyfeisgarwch a’r creadigrwydd a all ddeillio o’r angen syml am gysgod.”

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf