Prosiect Adeiladu

Beth yw tŷ?  Beth yw cartref? Sut rydym yn gwneud cymuned? 

Mae The Building Project, sef menter ar y cyd rhwng yr ymarferwyr creadigol Freshwest ac Oriel Myrddin, yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn y gwaith o greu eu haneddiad bach eu hunain lle gallent arbrofi, chwarae a dadlau.

Yn yr oriel, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn defnyddio proses gwneuthuriad syml i greu “tai” plastr bach a fydd yn cyfrannu at greu model anheddiad diddorol a fydd yn datblygu ac yn tyfu yn y fan a’r lle.

Yn ystod yr arddangosfa, gwahoddir pobl greadigol ac artistiaid o ddisgyblaethau amrywiol i ymyrryd yn yr anheddiad i ail-ddehongli ei nodweddion materol a’i ystyr.

Mae prosiect Freshwest yn barhad o thema sy’n ymddangos yn gyson yn y gwaith y maent yn ei alw ‘dyluniad heb ddylunio’: “Mae gennym ddiddordeb mewn datblygu prosesau sydd â ffiniau pendant a chlir ond sy’n gadael lle i ryngweithio creadigol a digwyddiadau annisgwyl. Mae hyn yn caniatáu i waith dyfu a newid wrth iddo gael ei greu, gan arwain at ganlyniad sy’n fwy mynegiannol ac atyniadol yn y bôn, ac efallai yn hollol wahanol i’r hyn a gafodd ei greu’n wreiddiol.

Rydym yn rhyfeddu o ran sut y mae’r ciwbiau plastr syml hyn yn gallu ennyn teimladau cryfion. Pan fyddwch yn gwahodd rhywun i adeiladu ei “dŷ” ei hun, mae hyn yn peri ymdeimlad o berchnogaeth ac mae rhan ohono yn perthyn i’r tŷ. Ar ôl iddynt osod eu tai yn yr anheddiad, maent yn trosglwyddo rhan o’r berchnogaeth honno ac yn dod yn rhan o’r gymuned. 

Yn ein barn ni, nid oes gan The Building Project fan terfyn rhagdybiedig, mae ei ddatblygiad, ei ganlyniad a’i ystyr yn y pen draw yn dibynnu ar y rhai sy’n cymryd rhan.”    

 

Darllenwch am ein Prosiect Adeiladu Gomisiynau Artistiaid

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tu ôl

Tu ôl i Ddrysau Agored gan Freshwest

Wythnos o osodiadau fideo a sain cydweithredol yn rhan o’r Prosiect Adeiladu yn Oriel Myrddin.

Ar gyfer finale’r Prosiect Adeiladu bydd Freshwest yn ymateb i’w osodiad ei hun yn ystod wythnos gyffrous o osodiadau sain a fideos byr. Gan ddechrau ddydd Gwener 15 Mawrth, bydd y Prosiect Adeiladu yn atseinio wrth i’r gwahanol seinweddau a ffilmiau byr darddu o’r tu mewn i’r tai plastr sydd wedi’u gosod ledled yr arddangosfa.

Mae Freshwest ac Oriel Myrddin hefyd yn awyddus i wahodd aelodau o’r cyhoeddi ddod yn rhan o’r arddangosfa hon drwy roi cyfle i chi i wneud a chyflwyno eich ‘ffilm fer’ eich hun’.

 

A oes diddordeb gennych? Cliciwch yma i gael may o wybodaeth!

 

 

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf