Taith Gerdded a Braslunio yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi gyda Artist Seren Stacey

Bydd y daith gerdded a braslunio hon, sy’n dathlu Wythnos Gymraeg a’n harddangosfa bresennol – Y Prosiect Adeiladu – yn archwilio un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru. O gymuned fynachaidd yn y 6ed ganrif, a sefydlwyd gan nawddsant Cymru, i’r adeilad o’r 12fed ganrif, mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi wedi bod yn lle ar gyfer pererindodau ac yn ysbrydoliaeth i artistiaid am dros 1,500 o flynyddoedd.

Ymunwch â’r artist Seren Stacey am gyfres o ymarferion tywysedig a fydd yn archwilio ansawdd, arlliw, gwneud marciau a maint, gan gyferbynnu manylion a chrefftwaith cain â’r bensaernïaeth ogofaidd y tu mewn. Byddwn yn profi awyrgylch unigryw yr eglwys gadeiriol a’r tiroedd, gan adael i seiniau a theimlad y lle lywio’r darlunio.

Yn rhan o Wythnos Gymraeg Caerfyrddin, bydd y daith hon yn ddwyieithog, gan roi cyfle i sgwrsio yn Gymraeg, gwrando ar y Gymraeg ac ymarfer siarad Cymraeg.

Cwrdd dan fwa’r Porthdy, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, 11am

Digwyddiad am ddim, croeso i bawb, nid oes angen archubu.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf