Sgwrs yn yr Oriel: Hanes Caerfyrddin gyda Ken Murphy

AM DDIM – galwch heibio, Yr Atom – Ystafell Arthur, Stryd y Brennin, Caerfyrddin

Mae themâu megis y gymuned, anheddiad a’r angen am gysgod wrth wraidd yr arddangosfa The Building Project yn Oriel Myrddin. Ymunwch â Ken Murphy o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed am sgwrs ynghylch hanes Caerfyrddin fel anheddiad a sut mae ei nodweddion naturiol ac artiffisial wedi’u llywio dros amser. Mae’n gyfle i ddysgu am ei thopograffeg, pam y cafodd ei hadeiladu yn y lle penodol hwn a sut cafodd cynllun y strydoedd ei ffurfio. Bydd y cyflwyniad hwn yn cwmpasu hanes yr anheddiad o’i gyfnodau cynharaf hyd at yr oes fodern.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn sefydliad annibynnol sy’n ymroddedig i ddiogelu, archwilio, cofnodi a hyrwyddo’r amgylchedd hanesyddol yn effeithiol. Ken Murphy yw Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf