Sgwrs yn yr Oriel gan Ceri Jones

Hedging, fencing and the odd brick wall: observations on making gyda Ceri Jones

Gosod cloddiau, ffensio ac adeiladu waliau brics: Sylwadau ynghylch gwneud pethau gan Ceri Jones

Sgwrs gan Ceri Jones am argraffiadau crefft, yn awr ac yn y gorffennol. Gan gyfeirio at rai o’i phrosiectau curadu diweddar, bydd Ceri yn archwilio’r gwerthoedd gwahanol sy’n gysylltiedig â’r grefft o wneud pethau a’r grefft o greu celf.

Mae Ceri Jones yn rhan o Fieldwork, sef partneriaeth sy’n datblygu ac yn cynhyrchu prosiectau ac yn cefnogi artistiaid a mentrau newydd ym maes y celfyddydau a diwylliant. Ymysg y prosiectau presennol y mae The Language of Clay a Threads. Mae The Language of Clay yn gyfres o arddangosiadau sy’n dathlu amrywiaeth gwaith cerameg ac yn cynnwys gwneuthurwyr llwyddiannus mewn stiwdios yng Nghymru. Menter yw Threads sy’n cynnwys artistiaid o Gymru a chrewyr o Gujarat gwledig, sydd wedi rhoi sylw i ddulliau traddodiadol a chyfoes o ran tecstilau. Mae Ceri wedi gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac i’r Smithsonian Institution ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

£3 y person rhodd awgrymedig, yn cynnwys coffi a chacen, nid oes angen archebu lle.

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

 

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf