Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes

Helen Booth Laura Edmunds Catrin Llwyd Evans Sarah Poland

Arddangosfa ar y cyd yw Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes rhwng TEN., ystâd Roger Cecil ac Oriel Myrddin Gallery i ddathlu arlunio cyfoes yng Nghymru a chyfraniad pwysig Cecil i’r cyfrwng.

“Mae’n anodd anwybyddu’r bri a roddir ar luniau Cecil – yn enwedig i’r rheiny sy’n arlunwyr wrth eu gwaith. Mae Cecil yn enwog am y difrifoldeb, yr annibyniaeth a’r diwydrwydd a ddangosodd yn ei waith, ac mae’r modd sensitif yr ymdriniai â phaent yn destun edmygedd.

Ceir nodweddion tebyg a gorgyffyrddol rhwng yr arlunwyr, sydd i gyd yn defnyddio paent mewn modd llawn mynegiant; o’r haniaeth bur a welir yng ngwaith Edmund; i’r traddodiad o beintio yn yr awyr agored neu plein air, sydd yn gyffredin yng ngwaith Poland. Gellir gwneud cymariaethau rhwng cariad dwfn Booth tuag at dirwedd Cymru, a’r modd y gwneir y ffigurol yn haniaethol yng ngwaith Llwyd Evans, â nodweddion tebyg yng ngwaith Cecil.

Gallai’r gwyliwr sylwi ar debygrwydd gweledol rhwng y pedwar arlunydd a Cecil – p’un ai o ran thema, trwy balet lliwiau tebyg neu yn eu triniaeth o ddeunyddiau – ond mae’r gymhariaeth yma yn llawer mwy na iaith weledol yn unig. Mae greddf arlunydd, yr hydeimledd a’r arlliwiau rhwng arlunwyr, y dylanwadau a deimlir ac a ddistyllir trwy edrych, profi ac adnabod gwaith arlunydd arall i’w gweld yn amlwg. Cynigir yr un peth i’r gynulleidfa, wrth iddi edrych ar weithiau pob un o’r artistiaid a arddangosir ac ymateb iddynt – mynegiant emosiynol, deallusol ac ysbrydol o’r profiad dynol fel y’i gwelir trwy lygaid a dwylo eneidiau cytûn.”

 

Cat Gardiner, TEN. 2017

Beth am gael gwybod mwy am yr artisiaid:

Helen Booth

Laura Edmunds

Catrin Llwyd Evans

Sarah Poland

 

 

 

(Pen) Roger Cecil:  Untitled 1997, Cyfryngau Cymysg ar Bapur,  47 x 43 cm

Catrin Llwyd Evans:  Concrete 2017, Olew ar Bapur Canfas, 11 x 13cm

Helen Booth:  Intangible Envy 2017, Olew ar Canfas,  diptych of 2x 90 x 122cm

Sarah Poland: Neon and Rust 2015, Olew, Acrylig, Naddion Haearn , Halen a  Llwch Graffit ar Canfas, 200 x 100cm

Laura Edmunds:  an exercise in making all the wrong marks #2 2017, ‘Drafting Film’, Pastel Meddal ac Paent Olew, 48 x 35 cm

Programme of events – Rhaglen Ddigwyddiadau

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf