Rhyfeddodau Un Blaned: Sgwrs gydag Erica Thompson

Yn ddiweddar symudodd Erica Thompson a’i theulu i’w tŷ newydd a adeiladwyd ganddynt hwy eu hunain allan o fyrnau gwellt yn Sir Gaerfyrddin. Gan gymryd ysbrydoliaeth o themâu Y Prosiect Adeiladu yn ymwneud ag aneddiadau a’r adwaith sy’n datblygu i drefi a dinasoedd unffurf, bydd hi’n siarad am y cyfleoedd y mae Datblygiad Un Blaned yn eu cynnig i ni yng Nghymru ar gyfer pensaernïaeth a dylunio ecolegol, a sut y gall Datblygiad Un Blaned gyfrannu at economïau a chymunedau lleol.

Dewch i ddysgu o daith Erica, o’r broses o wneud cais hyd at gwblhau’r tŷ. Bydd yna sgwrs, llawer o luniau o’u cartref a digon o gyfle i holi ac ateb.

Am ddim. Nid oes angen archebu, croeso i bawb.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf