Rhannu Bwyd mewn Cinio Cynaeafu gydag Ella Gibbs

Rhannu Bwyd mewn Cinio Cynaeafu gydag Ella Gibbs

12 – 3pm

AM DDIM galw heibio

Nid oes angen archebu lle

Neges i’r holl gynhyrchwyr, garddwyr, gweithwyr tir lleol – fe’ch gwahoddir i Oriel Myrddin i Rannu Bwyd mewn Cinio Cynaeafu fel rhan o’r arddangosfa Land Acts. Dyma gyfle i rannu ychydig o’r hyn rydych chi’n ei gynaeafu, ei dyfu, ei wneud a’i gynhyrchu.

Mae’n gyfle i gwrdd ac i rannu profiadau a chymryd rhan mewn llwncdestun tymhorol i ffrwythau, aeron, gwreiddlysiau a llysiau gwyrdd tymhorol sy’n tyfu yn eu miloedd.

Yn ogystal, fe’ch gwahoddir i roi cynnyrch ychwanegol (sy’n para) ar y bwrdd gonestrwydd yn yr oriel dros gyfnod yr arddangosfa Land Acts.

Bydd unrhyw gyfraniadau yn mynd i’r banc bwyd lleol.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf