Printiau Rhyngwladol

Printiau Rhyngwladol 2013 yw’r 6ed arddangosfa o ddetholiad o brintiau, sydd ar daith o Oriel Wrecsam.  Cafodd cynnwys yr arddangosfa ei ddethol gan yr Athro David Ferry o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Mae’n cynnwys gwaith print yn ei ystyr ehangaf, o engrafiadau a lithograffau i brintiau digidol a llungopïau. Mae’n cynnwys gwaith gan rai sy’n adnabyddus am wneud printiau ac sy’n gweithio yng Nghymru, yn ogystal ag artistiaid rhyngwladol sy’n gweithio yn Ewrop.

Dyma sylwadau’r Athro David Ferry, y detholwr…

Roeddwn am allu dangos casgliad o waith cydlynol a fyddai’n mynd gryn bellter ar hyd y llwybr arferion celfyddydol ac yn gofyn ‘beth yw gwneud printiau’? Ers blynyddoedd, rwyf wedi hybu gwneud printiau. Mae’r diddordeb cynyddol yn yr hyn a allai ymddangos i rai fel ffurf hen ffasiwn o fynegiant gweledol yn galondid imi. Mae gwybodaeth ddigidol, e-lyfrau, negeseuon e-bost a’r rhyngrwyd yn frith o bob tu inni, sydd o safbwynt diwydiannol wedi golygu bod argraffwyr yn agwedd gynyddol ddiangen ar y broses o rannu gwybodaeth. Ond yr hyn y mae’r ffordd gymharol newydd hon o gynhyrchu a rhannu gwybodaeth yn ein galluogi ni i’w wneud yw gweld pwysigrwydd papur, ‘teimlad’ llyfrau, a safon rhai cyhoeddiadau. Dylai’r cyfryngau digidol fod wedi bod yn ergyd farwol i’r ffurf brintiedig, maent yn haws, yn rhatach ac yn gyflymach, ond i’r gwrthwyneb y bu hi mewn gwirionedd. Rydym yn ailasesu’r defnydd a wnawn o brint ym mhob agwedd ar ein bywyd. Mae pobl yn ailgydio mewn ffotograffiaeth analog, gan sylweddoli bod hwylustod ffotograffiaeth ddigidol yn golygu mai prin y byddwn yn edrych ar y ffotograffau oni bai ein bod yn eu printio/hargraffu.

Rydym yn gweld artistiaid yn ymddiddori’n fwy mewn defnyddio’r prosesau a’r technegau sy’n cynnwys peth elfen o ‘wneud’ print. Mae cenhedlaeth newydd o artistiaid yn defnyddio gwneud printiau fel cyfrwng i fynegi eu hunain ac i rannu syniadau. Yn hwn, y 6ed o’r casgliadau Printiau Rhyngwladol, mae gennym waith sy’n cyfeirio at brosesau printio ond sy’n crisialu gwneud printiau mewn cyd-destun ehangach”

Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith a arddangosir ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin (ac Oriel Wrecsam) i fod yn fwy cynaliadwy.

 

Darllenwch ein rhestr o derminoleg print yma print geirfa

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf