Parti Dathlu’r Prosiect Adeiladu!

Dewch i Barti Dathlu’r Prosiect Adeiladu!

Rydym wedi cael amser gwych yn gweithio ochr yn ochr â Freshwest a’r bobl greadigol a’r artistiaid a gomisiynwyd sydd wedi bod yn gysylltiedig â dod â’r Prosiect Adeiladu i Oriel Myrddin. Rydym wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac wedi cwrdd â hen ffrindiau drwy ein sesiynau creu yn yr oriel ac rydym am ddiolch yn arbennig i CHI, sef yr holl bobl a oedd wedi cymryd rhan yn y prosiect neu wedi mwynhau gwylio ei ddatblygiad.

Mae anheddiad y Prosiect Adeiladu wedi tyfu ac wedi datblygu oherwydd y bobl a ddaeth i greu’r tai plastr bach sy’n cael eu harddangos yn yr oriel. Hoffem ddathlu’r prosiect ac yn eich gwahodd i ymuno â ni a Freshwest i godi gwydryn i’r gymuned fach unigryw a hynod yr ydym ni i gyd wedi’i chreu.

Mae croeso i bawb!

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf