Diwrnod Ceirw

Bydd Oriel Myrddin yn ferw o brysurdeb ddydd Sadwrn!

Wrth i geirw Siôn Corn ddod i Gaerfyrddin ar gyfer eu gorymdaith flynyddol drwy’r dref bydd yr oriel yn cynnig llawer o bethau i’r rhai bach ac i’r oedolion eu gwneud.

Dewch i wneud pypedau carw syml gyda’r plant rhwng 11 a 3 o’r gloch yn y brif oriel er mwyn iddyn nhw allu eu cario yn ystod yr orymdaith. Yn rhad ac yn ddim, gweithdy galw heibio.

Hefyd bydd coeden Nadolig go iawn gennym yn y cyntedd, felly dewch i argraffu addurn Nadolig i’w hongian ar y goeden gan ddefnyddio’r stampiau leino sydd wedi’u torri â llaw gan yr artist o Sir Gaerfyrddin, Sarah Lees. Yn ogystal, gallwch argraffu carden Nadolig a label i fynd adref.

Mae Sarah Lees wedi’i gwahodd hefyd i ymgymryd â’r gwaith sy’n rhan o’n Comisiwn Coeden Nadolig i Artist yn 2017. Mae wedi creu baner fendigedig wedi’i hargraffu â llaw ar gyfer y brif oriel, ‘A Lexicon of Winter Animals’, sy’n cynnwys 9 o anifeiliaid y gaeaf wedi’u torri o leino.

Bydd seidr twym ar gael i’ch cadw’n gynnes yn awel fain y gaeaf a bydd cyfle gennych i ddod o hyd i anrhegion Nadolig arbennig yn ein Marchnad Gwneuthurwyr 2017 sy’n cynnwys gwaith cerameg, tecstilau, dillad, gwaith pren a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

Bydd dros 30 o artistiaid a gwneuthurwyr yn arddangos eu gwaith, a bydd rhywbeth yma i bawb, boed yn anrheg unigryw arbennig a wnaed â llaw neu’n amrywiaeth o roddion bach sy’n addas ar gyfer yr hosan Nadolig.

 

 

Save

Save

Save

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf