Oriel Myrddin Ysgol Celf gyda Steve Wilson

Agorwyd Ysgol Gelf Caerfyrddin ym 1892 ac fe’u mynychwyd gan artistiaid byd-enwog megis James Dickson-Innes. Mae’r adeilad bellach yn gartref i Oriel Myrddin a hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni adfer treftadaeth yr Ysgol Gelf ar y cwrs hwn sy’n para am 5 wythnos.

Bydd Steve yn canolbwyntio ar draddodiad bywyd llonydd, sut i gynllunio a threfnu delwedd gyda brasluniau cychwynnol a sut i ddatblygu eich cyfansoddiad. Cynhelir tiwtorialau gan ddefnyddio defnyddiau gwahanol ac archwilio llinellau, arlliwiau a gwneud marciau yn ogystal â thrafodaeth fywiog am gyd-destun hanesyddol i ysbrydoli eich gwaith eich hun a rhoi cyfeiriad iddo.

Mae croeso i bawb o bob lefel. Cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau mewn awyrgylch hamddenol a chefnogol.

£120 am 5 sesiwn

Dydd Iau 27 Chwefror, 5 Mawrth, 12 Mawrth, 19 Mawrth, 26 Mawrth.

10:30am – 3pm

Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, mae’n rhaid archebu lle.

Darperir deunyddiau ond mae croeso i chi ddod â rhai eich hun.

https://www.eventbrite.co.uk/e/oriel-myrddin-art-school-ysgol-celf-gyda-with-steve-wilson-tickets-88823889645

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf