O gwmpas y lle: Penseiri Gwiail

Dewch i ymuno â ni am y dydd a byddwch yn dod yn bensaer gwiail! Ynghyd â’n harddangosfa, sef ‘Haptic Tacit – in search of the vernacular’, byddwn yn adleisio ffurfiau, siapiau a thechnegau pensaernïol cynnar gan ddefnyddio dellt a phlethwaith i wneud tai bach chwarae o helyg a deunyddiau a ganfuwyd. Dyma ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan a byddwch yn dysgu sgiliau y gallwch eu defnyddio yn eich gerddi eich hun.

Bydd y tai gwiail yn aros lle y maent er mwyn i’r plant sy’n ymweld allu chwarae ynddynt.

Anaddas i blant o dan 12 oed heb gwmni oedolyn. Gwisgwch ddillad addas ar gyfer diwrnod y tu allan a dewch â chinio picnic!

Galwch heibio, am ddim ac mae croeso i bawb.

 

25 Gorfenaf – Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG

1 Awst – Parc Howard, Felinfoel Rd., Llanelli SA15 3LJ

22 Awst – Amgueddfa Wlan, Drefach Felindre, SA44 5UP

29 Awst – Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HN

 

Rhaglen Ddigwyddiadau – Haptic Tacit

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf