‘Talking buildings’

Talking Buildings
Rhaglen o sgyrsiau hanner-awr, am ddim yn yr oriel ynghyd ag arddangosfa ‘Clare Thornton: The Dandy and the Mute’. Bydd y sgyrsiau amser cinio yn cychwyn am 12.30pm,does dim angen archebu lle (mae croeso i chi ddod â’ch cinio eich hun).

Dydd Llun 10 Chwefror
Niall Maxwell, pensaer: ‘Vernacular: Creu hunaniaeth mewn pensaernïaeth wledig fodern’

Mae Niall Maxwell yn gweithredu dan yr enw Rural Office for Architecture, ymarfer pensaernïol arobryn
ger Castell Newydd Emlyn, Gorllewin Cymru sy’n siartredig gan RIBA.

Dydd Mawrth 11 Chwefror
Clare Thornton, artist: ‘Ymateb i Safle’

Mae Clare Thornton yn gweithio o fewn fframwaith crefft cysyniadol yn archwilio lleoliadau, llyfrgelloedd
ac archifau penodol i greu gwaith newydd ar gyfer orielau, amgueddfeydd a safleoedd eraill.

Dydd Mercher 12 Chwefror
Gill Nia Wickenden, adeiladwr cadwraeth: ‘Adeiladu Traddodiadol yng Ngorllewin Cymru’

Mae Gill Wickended yn adeiladwr cadwraeth yn gweithio gyda rendr calch a dulliau adeiladu
traddodiadol eraill ar draws Gorllewin Cymru. Mae ei phrosiectau nodedig yn cynnwys adnewyddu
Bwthyn Trehilyn, testun y gyfres deledu BBC4, Return to Pembrokeshire Farm.

Dydd Iau 13 Chwefror
Julian Orbach, hanesydd: ‘George Morgan, Pensaer Caerfyrddin a Chymru’

Mae Julian Orbach yn gyd-awdur y tair cyfrol Buildings of Wales: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin / Ceredigion,
a Gwynedd. Bydd Julian yn trafod George Morgan, pensaer hunanddysgedig Caerfyrddin Fictoraidd.

Dydd Gwener 14 Chwefror
Jonathan Powell a Jason & Becky, artistiaid: ‘Pan Rydym yn Adeiladu Eto / Y Ddinas fel Parc Thema’

Jonathan Powell yw Curadur a Chyfarwyddwr Oriel Elysium, Abertawe. Mae ei waith yn archwilio’r syniad
o lochesu a iwtopia trwy baentio a darlunio. Mae’r ddeuawd Jason a Becky yn archwilio’r syniad o
‘elsewheres’ o fewn ein dinasoedd.

 

@orielmyrddin #talkingbuildings #OMlunchtimetalks

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf