Marchnad Gwneuthurwyr 2017

Ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr yn 2017 rydym wedi gwahodd rhai o’r gwneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid unigol gorau o Gymru a gweddill y DU i ymuno â ni ar gyfer ein harddangosfa aeaf.

Bydd gennym grochenwaith, tecstilau, dillad, pren a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

Bydd rhywbeth i bob poced o roddion tra arbennig wedi’u gwneud â llaw i ystod o anrhegion anarferol i lenwi hosan.

 

 

Yn cynnwys:

Clustogau wedi’u gwehyddu â llaw gan y wehyddes o orllewin Cymru Llio James; blancedi gwlân Cymreig gan y dylunydd penigamp a’r ffermwr defaid o Sir Benfro Gillian Osband; ategolion cynfas a lledr cryf a ffasiynol gan y gwneuthurwr o Sir Benfro Will Suiter; sgarffiau gaeaf mewn lliwiau bendigedig gan y weuwraig o Geredigion Marissa Thereze; cynhyrchion cashmir godidog a hosanau o’r ansawdd gorau gan Corgi Hosiery Sir Gaerfyrddin.

Ystod o sgarffiau, mentyll a blancedi gweuedig gan y deuawd dylunio Prydeinig Wallace and Sewell, sy’n adnabyddus am eu defnydd o liw, strwythur ac edafedd mewn patrymau geometrig syfrdanol; hosanau gwlân anarferol mewn lliwiau a phatrymau llawn hwyl gan y dylunydd o Lundain Catherine Tough.

Bagiau llaw moethus gan y gwneuthurwr a’r dylunydd o orllewin Cymru Sophie Wordsworth (Swag and Tassel) wedi’u llunio o ddarnau wedi’u hadfer o garped hynafol ac o’r oes a fu a lledr a ddetholwyd â llaw.

Doliau gwniedig bach gan Megan Ivy Griffiths, anifeiliaid bendigedig wedi’u gwneud o decstilau gan Karen Suzuki a gemwaith a chelfweithiau atgofus gan Rachel Larkins.

Ar gyfer 2017 rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y byddwn yn stocio ystod o ddillad amlbwrpas wedi’u dylunio a’u gwneud ym Mhrydain gan gynnwys smociau gwaith, dyngarîs, siacedi gwaith a bagiau dyffl sy’n para’n dda gan Carrier Company, a sefydlwyd ym 1995 gan Tina Guillory o’i chartref yn Norfolk.

Byddwn yn dangos cerameg gan rai o wneuthurwyr blaenaf y DU gan gynnwys Peter Bodenham sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro; cyfres o grochenwaith cartref wedi’u comisiynu’n arbennig gan y crochenydd 6ed genhedlaeth o Ewenni Caitlin Jenkins; casgliad o lestri bwrdd a goleuadau lliwgar gan   Silvia K Ceramics o Brighton a ysbrydolwyd gan dreftadaeth, chwedloniaeth a ffordd syml o fyw; potiau ‘Wassail’ ceramig unigryw yn seiliedig ar ddyluniadau Cymreig traddodiadol gan Margaret Brampton; cyfres o jygiau, powlenni a chwpanau gan y crochenydd o Swydd Henffordd James Burnett Stuart sy’n gweld ei ddarnau domestig fel “…cymdeithion, sy’n cynnig harddwch, cyfforddusrwydd, gwasanaeth ymarferol a phrofiad synhwyrus…”; bydd Rachel Cocker sydd wedi’i lleoli yn Norfolk yn dangos ei chasgliad ceramig ‘Garlands’, a addurnwyd â dyluniadau blodau ar wydr glas cobalt.

Mae’r saer coed o Sir Gaerfyrddin Sam Knight wedi cynhyrchu cyfres o sbatwlâu pren ynghyd â stoliau pren wedi’u cerfio â llaw gan ddefnyddio dyluniad unigryw tra bydd Astrid de Groot, sydd wedi’i lleoli yn Sir Benfro, yn dangos casgliad o lwyau wedi’u cerfio â llaw – y ddau wneuthurwr yn mwynhau defnyddio pren sy’n hanu o orllewin Cymru. Rydym hefyd yn falch o groesawu Rudd’s Rakes i’n sioe yn 2017, a hwythau’n gwneud cribinau gwair pren o ynn a bedw arian. A hwythau wedi’u lleoli yn Cumbria, sefydlwyd y cwmni ym 1890 ac mae wedi aros yn y teulu Rudd byth ers hynny. Hwy yw’r gwneuthurwyr cribinau masnachol olaf ym Mhrydain.

Rydym wrth ein bodd i groesawu’r artist gwydr lliw o Swydd Henffordd Tamsin Abbott yn ôl. Mae ei phaneli gwydr hudol yn adlewyrchu ei chariad at gefn gwlad, chwedloniaeth a storïau tylwyth teg. Mae’r grefftwraig o Ogledd Cymru, Ann Catrin Evans, hefyd yn ôl gyda ni i ddangos ei detholiad trawiadol o emwaith a wneir â llaw.

Ochr yn ochr â chyfres o nwyddau wedi’u potelu a gasglwyd yn lleol, mae’r chwilotwr o orllewin Cymru Jade Mellor (Wild Pickings) wedi cynhyrchu danteithfwyd yn arbennig ar gyfer Oriel Myrddin eleni – Siocledi Eirin Damson Meddwol. Bydd gennym hefyd siocled blasus o Nom Nom yn Sir Gaerfyrddin a’r gwneuthurwr siocledi o Gaerdydd Heist Chocolate.

Addurnwch eich coeden Nadolig ag addurniadau gan y dylunwyr o Abertawe BYJI a’r ceramegydd o Sir Gaerfyrddin Carlo Brisco a’ch bwrdd ar ddydd Nadolig gyda chitiau i greu craceri Nadolig moethus gan Cambridge Imprint.

Rydym wedi cael gafael ar bethau i lenwi hosan gan gynnwys sebonau wedi’u gwneud â llaw gan Louise Lockhart (The Printed Peanut), offer ysgrifennu ffraeth gan The School of Thought a manion gwnïo ffasiynol o chwenychadwy gan y cwmni o Sussex Merchant & Mills.

Yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, rydym wedi gwahodd y dylunydd a’r gwneuthurwr printiau o Sir Gaerfyrddin Tom Frost i gynhyrchu bocs matsis cogyddion yn arbennig ar gyfer yr oriel, peth llenwi hosan arbennig o Oriel Myrddin i harddu eich aelwyd dros y gaeaf.

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf