Land Acts

Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs, Owen Griffiths

Mae Land Acts yn cyflwyno gwaith pum artist, sy’n archwilio y tir a’r profiad gwledig, cyfoes ar y cyd.

Mae’r artistiaid dan sylw yn gweithio’n agos gydag unigolion a chymunedau drwy eu harferion celfyddydol i ystyried y cysylltiad a’r potensial rhwng defnydd tir ac economïau lleol, dosbarth, newid yn yr hinsawdd, addysg a chynhyrchu bwyd.

Mae’r arddangosfa hon a’r rhaglen o sgyrsiau a gweithgareddau yn ystyried rhai o’r prosiectau hyn ac yn cychwyn sgyrsiau newydd am rôl yr artist wrth ein helpu ni i gyd i adfyfyrio ar ein perthynas â’r tir a sut y gallwn ei hailddychmygu ar gyfer y dyfodol.

Cyflwynir Land Acts ar y cyd â Peak, sef sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Duon sy’n gweithio gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau sy’n ymateb i’r amgylchedd gwledig.

 

www.peak.cymru

Llun: Rebecca Chesney

Rhaglen Ddigwyddiadau

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf