Land Actions

Land Actions

Pentref o glai a thrychineb hinsawdd

Mae’n agored i bawb ac mae am ddim

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin Abergwili

Dewch i fod yn rhan o ddigwyddiad cyffrous yr haf hwn, a helpu i greu anheddiad bach o glai ar diroedd Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili. Ymunwch ag Oriel Myrddin i gael cyfle cyffrous i archwilio mapio 3D, newid yn yr hinsawdd, llifogydd a gwyddor daear. Cewch ddysgu am y gorffennol, y presennol a’r dyfodol o ran y dirwedd fel rhan o Brosiect Porth Tywi. Mae’r prosiect hwn wedi’i ysbrydoli gan y Prosiect Adeiladu gan Freshwest (yn Oriel Myrddin, Ionawr – Mawrth 2019) a’n harddangosfa bresennol Land Acts.

Galwch mewn a dewch â phicnic a mwynhewch diroedd yr Amgueddfa.

Mae hufen iâ a diodydd ar gael yn yr Amgueddfa.

20 a 21 Awst 11am – 4pm

Dewch i wneud adeilad o glai i’w roi ar ein map 3D o Ddyffryn Tywi.

22 Awst 11am – 1pm

Ymunwch â ni am gyfres o ymyriadau lle byddwn yn gorlifo ein hanheddiad o glai ac yn edrych ar effeithiau gwahanol lefelau’r môr ac achosion o lifogydd.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf