LabCelf – I bobl ifanc (12 i 15 oed)

Ai celf yw eich hoff bwnc? A ydych yn llawn syniadau creadigol? A hoffech chi amser i arbrofi â thechnegau, deunyddiau celf a phrosesau newydd?

Bydd yr artist dwyieithog, Lisa Evans, yn arwain cyfres o sesiynau celf greadigol misol yn Oriel Myrddin.

Bydd y sesiynau ymarferol yn cael eu cynnig yn ein stiwdio lle bydd cyfle i gyrchu syniadau, sgiliau ac adnoddau creadigol i gefnogi eich datblygiad artistig personol. Byddwch yn cael eich annog i feddwl a siarad am gelf mewn cyd-destunau hanesyddol a chyfoes ac i greu gwaith a ysbrydolir gan arddangosfeydd Oriel Myrddin.

Lan stâr yn stiwdio’r Oriel oni bai y nodir fel arall 4.30 – 6pm

£30 y tymor

Dyddiadau’r Tymor: Ionawr 23, Chwefror 20, Mawrth 20

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf