James Dickson-Innes: Bywyd mewn Tirwedd

Yr Atom: Y Gofod, Stryd y Brenin, Caerfyrddin

Ymunwch âg Oriel Myrddin a Martin Davies i ddysgu am yr arlunydd, James Dickson- Innes (1887 –1914) a anwyd yn Llanelli.

Cafodd ei hyfforddi yn Ysgol Gelf Caerfyrddin (Oriel Myrddin bellach) ac yn ddiweddarach aeth ymlaen i astudio drwy ysgoloriaeth yn The Slade, Llundain. Cafodd arddull peintio ôl-argraffiadol mentrus Innes, sy’n darlunio tirweddau a golygfeydd o fynyddoedd yn bennaf, ei gydnabod yn gynnar. Drwy ei gyfeillgarwch ag Augustus John, darganfu Innes dirwedd gogledd Cymru, er bod llawer o’i waith yn darlunio tirweddau de a gorllewin Cymru.

AM DDIM – galwch heibio

Nid oes angen archebu lle

Mae Martin Davies wedi rhoi sgyrsiau i nifer o gymdeithasau hanes ac mae wedi cynnal tudalen Facebook ynghylch Innes ers 2013. Hefyd, mae’n ymgyrchu dros osod cerflun o Innes yn Llanelli.

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf