Haptic/Tacit: In Search of the Vernacular

Jane Cairns / David Gates;  Grant Aston / Henry Pim;  Kim Norton / Gail Mahon;  Kimberley Chandler / Mark Cousins

Grŵp sy’n cynnwys artistiaid/gwneuthurwyr ac awduron yw Haptic/Tacit. Nod y grŵp yw gwneud, arddangos ac archwilio crefftau modern uchelgeisiol.

Yn yr un modd ag iaith werinol, mae pensaernïaeth werinol wedi’i gwreiddio yn y pethau dyddiol, arferol. Caiff ei ffurfio o ddefnydd ac arfer, mae’n lleol ac yn benodol, mae’n ymwneud â’r pethau ymarferol neu ddomestig yn hytrach na’r pethau cyhoeddus neu goffadwriaethol. Mae In Search of the Vernacular yn defnyddio crefftau cyfoes i roi golwg newydd ar agweddau ar bensaernïaeth werinol.

Crefftau cyfoes ar gyfer oriel yw gwaith yr arddangosfa ac mae’n cynnwys crochenwaith cerfluniol, gwaith gosod a chelfi wedi’u teilwra. Caiff gwneuthurwyr sy’n arddangos eu gwaith eu paru gan weithio ar y cyd neu drwy gyswllt thematig. Mae ysgrifennu a thrafod yn rhan annatod o’r arddangosfa a bydd cyhoeddiad newydd yn cyd-fynd â hi yn ogystal â rhaglen ddigwyddiadau ystyriol wedi’i llunio i ysgogi trafodaeth ac i ymgysylltu.

Rhaglen Ddigwyddiadau – Haptic Tacit

Llun: Density and Stillness 2017, Grant Aston 2017 Ffotografydd: Michael Harvey

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf