Gwnïo ffedog gyda Camille Jacquemart

Rhan o gyfres arddio Oriel Myrddin ‘Barod i’r Ardd’.

Torri a gwnïo smoc garddwr wedi’i hysbrydoli gan ddillad gwaith traddodiadol. Yn seiliedig ar dechnegau torri dillad gwerin, mae’r smoc wedi’i dylunio gan ddefnyddio’r lleiaf posib o wastraff defnydd ac mae ganddi ddwy boced ddofn yn y blaen. Mae gan Camille Jacquemart gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddysgu gwnïo ar bob lefel. Graddiodd mewn ffasiwn gyda phrofiad o weithio gydag Alexander McQueen a Fred Butler ac mae bellach yn rhedeg Thimble Studios i ddysgu gwnïo i bobl ledled Gorllewin Cymru.

16+

£95 y person

Mae sgiliau sylfaenol o ran defnyddio peiriant gwnïo yn ddelfrydol ond nid ydynt yn hanfodol.

Darperir yr holl ddeunyddiau.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw

Archebwch eich lle drwy Eventbrite

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf