Gweithdai yn yr Oriel


 

Gwneud eich paent clai eich hun

Dydd Mawrth 20 Chwefror 2018 11am – 3pm

 

Dewch i ymuno â Debbie Rees o VegetableAgenda a dysgu sut i wneud paent clai syml a chyflym i’w ddefnyddio gartref ac ar gyfer prosiectau creadigol.  Cynaliadwy, economaidd a neis i’w ddefnyddio.  Cymerwch rywfaint gartref gyda chi a rhowch gynnig ar y paent mewn gwaith cydweithredol yn yr oriel. Mae Debbie yn artist, yn dyfwr ac yn eco-adeiladwr.

£3 y person

Galw heibio, ar agor i bawb

 


 

Gwnewch eich golosg eich hun

Dydd Iau 22 Chwefror 2018 11am – 3pm

Dewch i ddysgu am wneud siarcol, ar raddfa fach ac ar raddfa fawr, a gwneud eich siarcol eich hun i fynd ag e adref gyda chi. Cewch gyfle i archwilio ystâd ehangach y Gerddi Botaneg Cenedlaethol a thynnu lluniau yno, a dysgu am y gwaith sy’n cael ei wneud i adfer y tirlun rhestredig hardd gradd 2. Mynediad am ddim i’r gerddi yn cynnwys.

£5 y person

8+ Rhaid archebu lle

 


 

Gwneud inc o natur – Sgwrs yn yr Oriel

Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018 11 am-12 pm

Mae Catherine Lewis yn artist gweledol ac yn ddarlithydd tecstilau wedi’u hargraffu a dyluniad patrwm arwyneb. Hi yw cyfarwyddwr ColourField sef cwmni argraffu a llifo naturiol lle mae hi wedi datblygu ei phrosesau llifo ac argraffu ei hun. Bydd y sgwrs yn cwmpasu hanes creu inc o natur yn ogystal â dangos llawer o’r technegau diddorol a’r deunyddiau a ddefnyddir.

Am ddim ac yn agored i bawb

 

Creu gyda’ch inciau eich hun o blanhigion- Gweithdy

Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018 2-5 pm

LLAWN!

Bydd y gweithdy hwn ar gyfer oedolion yn edrych ar wneud inciau o blanhigion a bydd yn cynnwys gwneud offer lluniadu a defnyddio deunydd naturiol sydd wedi’u casglu, gwneud lluniau gydag inciau i wneud marciau hardd ar liain a phapur a gwneud eich llyfr sampl eich hun.

£15

16+ Rhaid archebu lle.

 

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Cystadleuaeth: Straeon y Pysgotwyr

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf