Gareth Griffith: Trelar

Cyfres o arddangosfeydd ledled Cymru gan yr arlunydd Gareth Griffith yw Trelar / Trailer. Mae’r arddangosfa yn Oriel Myrddin Gallery yn adlewyrchu gyrfa gynnar yr arlunydd gan ddangos celfwaith ffurfiannol o’r 1960au hyd at yr 1980au.

 

Yn ei bedwar ugeinfed flwyddyn, mae’r arlunydd dylanwadol yn cyflwyno lluniadau a pheintiadau sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng lle ac amser gan holi pynciau cymdeithasol. Mae’r lleoedd yn cynnwys Lerpwl, lle’r oedd yn astudio yn yr 1960au, Jamaica, lle bu fyw â’u deulu ifanc yn yr 1970au cynnar, a Mynydd Llandygái uwchlaw Dyffryn Ogwen, lle’r mae’n byw ac yn gweithio ers mwy na 40 o flynyddoedd.

 

“Rwy’n chwilio am gysylltiadau rhwng y lluniadau yr wyf yn eu gwneud, a’u peintio. Mae yna cydfywyd rhwng y ddau.” Gareth Griffith

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf