Fy Lle: Gweithdy tecstilau yng nghwmni’r artist Angela Maddock

Cyfle arbennig i ymuno â’r artist Angela Maddock am sgwrs yn yr oriel a gweithdy tecstilau i gyd-fynd â’i harddangosfa yn Oriel Myrddin, Sometimes all you can do is walk.

Byddwch yn dechrau’r diwrnod drwy gael cipolwg personol ar ein harddangosfa bresennol gan yr artist a chlywed am y daith gerdded arwrol yr ymgymerodd â hi yn 2018 rhwng Caerfyrddin a Middlesbrough a oedd yn ysbrydoliaeth i’r gwaith yn y sioe.

Yn y gweithdy, fe’ch gwahoddir i ddefnyddio un o’ch profiadau arwyddocaol eich hun (fel taith gerdded, gardd neu leoliad arbennig) i greu map neu dirlun wedi’i wnïo ar sgwâr o wlanen (tua 25cm). Byddwch yn dysgu defnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau gwnïo ac yna gallwch ymylu’r panel a mynd ag ef i’w fframio neu efallai ei gynnwys mewn panel tecstilau mwy, neu eich blanced neu’ch cwilt eich hun.

 

Darperir deunyddiau.

Te a chacennau ar gael (dewch â’ch cinio eich hun).

16+ oed. Rhaid archebu lle.

 

Dewch â ffrind a manteisiwch ar ein cynnig arbennig – archebwch ddau docyn a gallwch arbed £10

Pris llawn: £45 yr un

Cynnig ‘dod â ffrind’: £70 am ddau docyn (nifer cyfyngedig o docynnau at gael)

Archebwch eich lle nawr!

 

Mae Angela yn athrawes brofiadol a enillodd PhD mewn Tecstilau yn ddiweddar o’r Coleg Celf Brenhinol, lle mae hi hefyd yn diwtor gwadd. Cyn hynny, bu’n cynnal y rhaglen MA mewn Tecstilau ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe am nifer o flynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae hi’n wneuthurwr preswyl yng Nghyfadran Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Lliniarol Florence Nightingale yn King’s College, Llundain, lle mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhwng crefftau ac archwilio themâu gwytnwch gyda’r myfyrwyr a’r staff.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf