Forest + Found Digwyddiad Agoriad a Gweithdy

Ymunwch â ni am goffi a theisennau bore Sadwrn gyda’r artistiaid Max Bainbridge ac Abigail Booth (Forest + Found) i agor ein harddangosfa newydd:

Forest + Found: Cerdded y Lein

Dydd Sadwrn 18 Mai 2019 am 11am

Mae Oriel Myrddin yn cyflwyno arddangosfa o waith cerfluniol a gwaith ar waliau gan y stiwdio Forest + Found, sef yr artistiaid cydweithredol Max Bainbridge ac Abigail Booth.

Gan weithio ochr yn ochr â’i gilydd mae Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, wrth iddynt bontio rhwng arferion celf cyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth a dygymod â chyd-destun newidiol y gwneuthurwr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gweithdy Dosbarth Meistr

Cwiltio â Llaw gydag Abigail Booth

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 11am – 4pm

Ymunwch â’r artist Abigail Booth o’r stiwdio Forest + Found a dysgwch y grefft hardd o gwiltio gan bwytho â llaw. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu a gorffennu eich cwilt eich hun â llaw.

Byddwch yn dysgu technegau cwiltio â llaw gan ddefnyddio’r dull traddodiadol o gwiltio ar batrwm gwyntyll a ddefnyddid gan gwiltwyr yr Amish, neu drosglwyddo dyluniad o’ch gwneuthuriad eich hun ar ddefnydd o’ch dewis. Bydd Abigail yn eich dysgu i osod cwilt yn haenau yn barod i’w bwytho â llaw, a bydd hi’n dangos amrywiol dechnegau i chi megis cuddio eich edau i roi gorffeniad glân i arwyneb eich cwilt. Tuag at ddiwedd y sesiwn dangosir i chi sut i rwymo eich sampl â llaw gan ddefnyddio pwyth cudd.

 

Darperir deunyddiau, te a chacennau ar gael (dewch â’ch cinio eich hun),

16+ oed. Rhaid archebu lle – archebwch drwys Eventbrite

Dewch â ffrind a manteisiwch ar ein cynnig arbennig – archebwch ddau docyn a gallwch arbed £10

Pris llawn: £45 yr un

Cynnig ‘dod â ffrind’: £70 am ddau docyn

 

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf