Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Ymunwch â ni a Julia Griffiths Jones yn ei stiwdio ar gyfer gweithdy enamlo unigryw.

Gwyliwch Julia, sef artist buddugol yn yr Eisteddfod, wrth iddi weithio cyn ichi fynd ati i ddefnyddio sgwariau metel i archwilio ac arbrofi â thechnegau a lliwiau gwahanol.

Yna defnyddiwch eich sgiliau newydd i droi llestri cegin enamel plaen yn ddarnau unigryw a phersonol.

Bydd yr holl waith a grëir gennych yn cael ei danio yn yr odyn a bydd yn barod i chi fynd ag ef adref ar ddiwedd y dydd.

Mae ffi’r gweithdy yn cynnwys yr holl ddeunyddiau, cinio a lluniaeth.

£100 y person

16+

Mae’n rhaid archebu lle drwy Eventbrite:

https://www.eventbrite.co.uk/e/enamelling-enamelo-gyda-with-julia-griffiths-jones-tickets-88820126389

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Gweithdy

Atgofio Derw…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf