Emma Tuck

Lluniau pin ac inc Emma Tuck yw’r diweddaraf yn y Cyfres y Rhes Gefn, sef gwaith gan artistiaid o Gymru y gellir eu gweld yn siop Oriel Myrddin. Ysbrydoliaeth Emma yw’r planhigion brodorol sy’n tyfu ar y bryniau a’r ucheldiroedd o gwmpas ei chartref ar Fynydd Pencarreg, ger Llanbedr Pont Steffan.

Mae coed, rhedyn, mwsoglau, cennau, gweiriau a blodau gwyllt i gyd yn rhan o’i gwaith – o flodau cyffredin megis dant y llew a blodau menyn i rai mwy trawiadol megis y llafn bladur a thegeirian brith y rhos. Dywed Emma: ‘Rwy’n cael fy rhyfeddu gan y “bydoedd bychain” wrth ein traed sy’n cael eu hanwybyddu’n hawdd.’

Mae pob llun yn y gyfres (a arluniwyd gan ddefnyddio pinnau nib main Rotring) yn gynrychioliad maint llawn o gymuned blanhigion go iawn, megis gweirgloddiau, glaswelltiroedd asid, cloddiau a choetiroedd.

Sail pob un o’r lluniau yw profiad Emma o blanhigion yn y maes ac felly mae’r darnau gorffenedig yn rhoi ciplun o’r blodau gwyllt a’r gweiriau sy’n tyfu yn y cynefinoedd amrywiol hyn ar adegau penodol o’r flwyddyn.

Mae gwaith artistiaid a gwneuthurwyr print megis Robin Tanner a Samuel Palmer, yn ogystal â darlunwyr botanegol hen a newydd, yn dylanwadu ar luniau Emma.

Mae Emma yn hanu o Orllewin Lloegr ond mae’n byw yng Nghymru ers naw mlynedd.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Enamlo gyda Julia Griffiths Jones

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf