Dewch a Gwnewch

Creaduriaid Clai
3 Ebrill rhwng 11am a 3pm
£25 y person – rhaid archebu lle ymlaen llaw

Addas ar gyfer oedolion a phlant 12 oed neu’n hŷn
Dewch i groesawu’r gwanwyn gyda Margaret Brampton, y crochenydd. Cewch ddysgu gan grefftwraig wych sydd â degawdau o brofiad a chreu eich pot eich hunain wedi’i addurno â phatrymau ac anifeiliaid bach. Bydd y potiau’n cael eu tanio ac yna’n cael eu dychwelyd. Bydd seibiant byr ar gyfer cinio.

 

Taith Llyfr Braslunio
7 Ebrill rhwng 11am ac 1pm
Am ddim ac mae croeso i bawb.
Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Dewch i ddathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru drwy helpu i frwydro yn erbyn plastigau yn ein moroedd. Beth am gefnogi’r sefydliad di-blastig lleol drwy gofnodi’r ymgyrch lanhau ar draeth Aber-porth yng Ngheredigion gyda’r artist, Jo Shapland.

Cwrdd wrth gerflun y dolffin ger maes parcio Ffordd Pentraeth am 11am. Cofiwch wisgo dillad cynnes ac esgidiau addas.

 

Cadeiriau Pitw
10 Ebrill rhwng 11am a 3pm
£3 y person. Addas ar gyfer bob oedran a gallu.

Beth am wneud cadair pitw unigryw yn y gweithdy galw heibio hwn? Cewch ddewis o blith amrywiaeth o ddeunyddiau y daethpwyd o hyd iddynt gan gynnwys plastig o’r traeth a broc môr er mwyn gwneud cadair unigryw.

Dyma weithdy teuluol sy’n agored i bob oedran ond bydd angen i blant ifancach gael cymorth gan oedolyn.

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf