Cyfres Y Rhes Gefn: Louise Young

Louise Young yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Treuliodd Louise ei phlentyndod yn Galloway, yr Alban, ei harddegau cynnar ger Nottingham, ac yn ddeunaw oed daeth i astudio celf yng Nghymru lle priododd a magodd ei theulu, ac mae’n dal i fyw yno. Ar ôl gweithio’n bennaf mewn ffasiwn aeth yn ôl i faes celfyddyd gain i astudio ar gyfer diploma mewn peintio botanegol yn 2004-6 yn yr English Gardening School yn y Chelsea Physic Garden, Llundain.

Mae ei phaentiadau dyfrlliwiau ar felwm a phapur yn seiliedig ar bynciau botanegol a gwrthrychau naturiol. Ers 2008, mae wedi arddangos ei gwaith gyda’r grŵp ‘Amicus Botanicus’ yn Llundain ac mewn mannau eraill. Mae hi hefyd yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd. Mae darnau o waith Louise yn rhan o gasgliadau preifat yn y DU ac America ac mewn casgliad parhaol celf gyfoes o Gymru ym MOMA Cymru, Machynlleth.

Ers dechrau 2018, mae Louise wedi bod yn artist gwadd ar fferm fiodynamig FernVerrow. Mae’r fferm wrth droed y Mynydd Du ar ffin Cymru a Lloegr. Yno, mae wedi creu cyfres o baentiadau sy’n dathlu cynnyrch llysiau hyfryd FernVerrow drwy gydol y flwyddyn. Roedd perchennog y fferm, Jane Scotter, am ddangos sut mae’r tymhorau’n effeithio ar yr hyn mae’n ei dyfu. Mae’r casgliad o 13 o baentiadau, y mae rhai ohonynt yn cael eu harddangos yma, yn cynrychioli blwyddyn galendr o dyfiant.

 

Bydd y gwaith ar werth. Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf