Cyfres Y Rhes Gefn: Eleri Mills

Eleri Mills yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Fel un o’r 12 o artistiaid sy’n rhan o’n harddangosfa Edefyn Tywyllach a ddangosir yn y brif oriel ar hyn o bryd, mae Eleri Mills yn dangos dau ddarn gwaith wedi’u fframio yn siop yr oriel ac maent ar werth.

Fy ngreddf i erioed oedd cofleidio’r traddodiad peintio a’r traddodiad brodwaith heb orfod cydymffurfio â’r naill na’r llall. Mae’r maes hwn o’m dewis i yn rhoi ymdeimlad aruthrol o ryddid imi. Er bod y weithred o luniadu yn ganolog i’m gwaith, rwy’n ymhyfrydu yn harddwch crai fy holl ddefnyddiau – boed nhw’n frethyn, edau, paent, papur neu blastig.”

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Llun: Y winllan (Ancestral Landscape1), peint, inc, siarcol a phastel ar bapur, 510 x 710 mm

 

Save

Save

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf