Cyfres Y Rhes Gefn: Claire Prosser

Claire Prosser yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

“Fel arfer, rwy’n gwneud gwaith sy’n edrych ar ein perthynas â’n gilydd, ein hamgylchedd ac ymddygiadau o ran creu lle. Er bod fy ngwaith yn aml ar ffurf ffilm, perfformiad a gosodiadau, caiff lluniadu ei ddefnyddio fel arf sylfaenol i weld, recordio ac i gofio.

Mae lluniadu a cherdded yn weithredoedd dwfn sy’n caniatáu i mi fynd i’r isymwybod; Mae lluniadu yn lle arall o fewn lle. Wrth luniadu, mae’r safbwynt yn pontio rhwng y microsgopig a’r macrosgobig ar yr un pryd gan ganiatáu lle i luniadau sy’n edrych i mewn ac allan, yn ehangu ac yn crebachu. Caiff fy mwynhad o natur ffisegol amrywiol ein hamgylchedd ei adleisio yn yr haenau o ystumiau sy’n amrywio mewn pwysau a graddfa.

Mae’r lluniadau sy’n cael eu harddangos yn waith diweddar a gynhaliwyd ym Maenorbŷr, Sir Benfro a Threherbert, Rhondda Cynon Taf.”

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf