Cyfres Gweithdai Cyflenwi eich Cegin

Ymunwch â ni i ddysgu rhai crefftau traddodiadol a sgiliau newydd a fydd yn eich galluogi i droi eich cefn ar ddefnyddio eitemau wedi’u masgynhyrchu a dechrau creu set unigryw o offer cegin hardd ac ymarferol o’ch gwneuthuriad eich hun. Mae’r gyfres hon o weithdai yn cynnig rhywbeth i bawb. Dewiswch o blith cerfio llwyau, lapiadau cwyr gwenyn, cerameg, basgedwaith a gwnïo.

Gallwch gadw lle ar gymaint o’r gweithdai ag y mynnwch ond brysiwch gan fod y lleoedd yn gyfyngedig!

_____________________________________________________________________________________________________________

Cerfiwch Lwy gyda Lee John Philips

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2019  2 – 6pm

 

Bydd yr holl ddeunyddiau yn cael eu darparu a’r diwrnod wedyn byddwch yn coginio eich wyau gan ddefnyddio eich llwy o’ch gwneuthuriad eich hun!

Mae gan Lee 14 blynedd o brofiad o addysgu creadigol, mae’n gyd-sylfaenydd Cymdeithas Naddu Arberth, mae’n aelod o’r Gymdeithas Turnwyr Polyn a’r Seiri Coed Gwyrddion ac yn gerfiwr llwyau ac yn arlunydd sy’n creu celfi ymarferol a chyfoes.

Ymunwch â ni am brynhawn o gerfio llwyau lle byddwch yn dysgu technegau cyllell sylfaenol mewn amgylchedd hamddenol a diogel.

£45 y person

16+ oed

ARCHEBWCH EICH LLE NAWR!

_______________________________________________________________________________________________________________

Plethu basged Wyddelig gyda West Wales Willows

Dydd Sadwrn 24 Awst 2019 10am-4.30pm

 

Dysgwch sut i blethu basged Wyddelig, a oedd yn cael ei defnyddio i ddraenio a gweini tatws yn draddodiadol. Yn aml maent yn cael eu gwneud gyda bandiau lliwgar o bren helyg a “phorthcwlis” prydferth ar y gwaelod. Gallwch feistroli amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys plethu paru â dwy wialen, ychwanegu ffyn ar yr ochrau, defnyddio gwrym â thair gwialen ac addurno’r fasged ag ymyl ddeniadol.

Gellir defnyddio’r fasged wastad hon sy’n debyg i hambwrdd fel basged fara hefyd, ac mae’r gweithgaredd hwn yn berffaith i ddechreuwyr a’r rheiny sydd am ehangu eu gwybodaeth.

Bydd pren helyg o wahanol liwiau ar gael.

£45 y person

16+ oed

ARCHEBWCH EICH LLE NAWR!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Defnyddio cŵyr gwenyn i greu deunydd lapio a bagiau gyda Louise Bird

Dydd Mawrth 27 Awst2019 11am – 3pm

 

Dewch i ddysgu sut i greu deunydd lapio a bagiau brechdanau gan ddefnyddio cŵyr gwenyn gyda Louise Bird, artist tecstilau o Gaerfyrddin. Drwy ddefnyddio y rhain yn lle plastig lapio a ffoil gallwch helpu i leihau eich defnydd o blastig mewn steil. Mae modd golchi bagiau a deunydd lapio cŵyr gwenyn a dylen nhw bara am hyd at flwyddyn, ar ôl hynny gallan nhw fynd i’r compost!

£5 Galwch heibio

8+ oed

Nid oes angen archebu lle

___________________________________________________________________________________________________________________________

Lluniwch ddysgl sy’n gallu gwrthsefyll gwres y ffwrn gyda Mill Rundle Pottery

Dydd Sadwrn 21 Medi 2019  9.30am – 12.30pm

yn Mill Rundle Pottery, Dolwerdd, Drefach Felindre, SA44 5UG

Yn y gweithdy bore hwn byddwch yn creu dysgl bastai syml sy’n addas i’r ffwrn neu’r ford. Bydd Simon Day yn eich arwain trwy’r broses, o baratoi’r clai a’i ganoli ar yr olwyn i lunio eich dysgl derfynol. Bydd yn cael ei thanio a’i gwydro ar eich cyfer er mwyn i chi ei defnyddio â balchder. Mae Simon yn grochenydd sydd â mwy na 40 mlynedd o brofiad o wneud crochenwaith caled ar gyfer y cartref a chreu cerameg ar gyfer rhai bwytai sydd â seren Michelin.

£45 per person

16+ oed

ARCHEBWCH EICH LLE NAWR!

_________________________________________________________________________________________________________________

Gwnïwch ffedog liain gyda Camille Jacquemart

Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019 9am – 5 pm

 

Gwnïwch ffedog liain cefn croes hardd gyda Camille Jacquemart o Thimble Studios. Perffaith ar gyfer y gegin, y stiwdio a’r ardd neu fel anrheg Nadolig arbennig!

Mae gan Camille gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddysgu gwnïo ar bob lefel. Graddiodd mewn ffasiwn gyda phrofiad o weithio gydag Alexander McQueen a Fred Butler ac mae bellach yn rhedeg Thimble Studios i ddysgu gwnïo i bobl ledled Gorllewin Cymru.

Mae angen profiad sylfaenol o wnïo. Darperir yr holl ddeunyddiau.

£45 y person

16+ oed

ARCHEBWCH EICH LLE NAWR!

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf