Criw Celf 2020

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr yn y celfyddydau gweledol.

Mae’r arddangosfa yn ddetholiad wedi’i guradu o’r gwaith a grëwyd gan y bobl ifanc yn ystod 2020. Eleni, bydd ein criw uwchradd yn gweithio yn y brif oriel ochr yn ochr â’r gwaith a grëwyd gan ein criw cynradd. Bydd yr arddangosfa yn newid ac yn tyfu’n ddyddiol wrth iddynt gwblhau gweithdai gydag ystod o artistiaid proffesiynol.

Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc sy’n ddawnus a thalentog.

 

Darganfyddwch sut I ymgeisio am Criw Celf 2020– 21: https://orielmyrddingallery.co.uk/learning/criw-celf/

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf