Creaduriaid Clai gyda Margaret Brampton

Yn anffodus rydym wedi gorfod gohirio ein gweithdy gwaith cerameg yng nghwmni Margaret Brampton. Os ydych eisoes wedi talu, byddwch yn cael ad-daliad llawn. Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal yn ystod gwyliau’r Pasg y flwyddyn nesaf.

Dewch i weithdy cerameg gyda crochennydd Margaret Brampton. Ar ol cael eich ysbridoli gan ei photiau ‘gwasael’ gwych yn ein arddangosfa Marchnad Gwneuthurwyr 2017, dewch i greu eich pot eich hunain wedi’i addurno a phatrymau ac anifeiliaid bach.

Bydd y potiau’n cael eu tanio ac yn barod ar gyfer y Nadolig.

Addas ar gyfer pobl ifanc 12 oed a hyn

£20 y person – rhaid archebu lle – ffoniwch 01267 222775 rhwng 10 – 5 Llun – Sad

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf