Clwb Artistiaid Ifanc Ar-lein

Ymunwch â ni am gyfle i arbrofi a bod yn greadigol.

Rhowch hwb i’ch gallu i ddatrys problemau, a meddwl yn ochrol drwy dynnu lluniau, gwneud patrymau, collage a gweithio gyda thestun. Bydd y cwrs hwn yn cysylltu â chwricwlwm newydd Cymru ac yn gwella ac yn ehangu arferion meddwl creadigol plant. 

Bydd y Clwb Artistiaid Ifanc Ar-lein yn cael ei gyflwyno i grwpiau bach (uchafswm o 10) dros Microsoft Teams:

Medi 26, Hydref 10, Hydref 24, Tach 7, Tach 21, Rhag 5 

7 – 10yrs (10.30am – 11.30pm) 

11 – 14yrs (12 – 1pm) 

 £30  y tymor: https://www.eventbrite.co.uk/e/young-artists-club-online-clwb-artistiaid-ifanc-ar-lein-tickets-120204638309

Bydd arnoch angen: papur, beiro ddu, inc neu baent, brwsh paent (unrhyw faint), ffon lud, siswrn, nodiadau gludiog.

Bydd pecynnau deunyddiau (heb gynnwys siswrn) ar gael i’w casglu o’r oriel am £5 a rhaid eu harchebu ymlaen llaw a thalu amdanynt ar Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/young-artists-club-online-clwb-artistiaid-ifanc-ar-lein-tickets-120204638309

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf